Programul START 2016 aproape de lansare

Share Button

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 141 de beneficiari.   Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate: sunt organizate în baza Legii 31/1990 privind[…]