Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Declaratie beneficiar real

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare Legii nr. 129/2019, societatile inmatriculate pana la aceasta data, cu exceptia companiilor si societatilor nationale, precum si a societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia Beneficiar Real.

Declarațiile vor fi înregistrate în Registrul Beneficiarilor Reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Termenul final este 21 iulie 2020.

Beneficiarul real, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligației de a depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Registrul Comertului a emis si un comunicat in acest sens.

Comunicat 

Model declaratie

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button