Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Fonduri Start Up Nation Targoviste

Esti din Targoviste si vrei sa aplici pentru Start up Nation ? Verifica conditiile de eligiblitate si inscrie-te in formularul de mai jos. Un consultant fonduri europene si guvernamentale Startup Nation te va suna in cel mai scurt timp.

Programul pentru stimularea înființării intreprinderilor mici și mijlocii „Start Up Nation” este un program multianual care urmează sa se redeschidă în anul 2018.

Descarca oferta de consultanta Start Up Nation pentru întocmirea planului de afaceri și obținerea fondurilor nerambursabile:

[dlm_email_lock id=”2798″]

 

CINE POATE APLICA in cadrul START UP NATION TARGOVISTE ?

Societatile cu forma de organizare: SRL, SRL-D infiintate dupa data de 30.01.2017.

Nu au datorii la bugetul de stat. Codul CAEN pe care aplica este activ la data depunerii decontului.

Aici ai raspunsul la intrebarea ce tip de societate sa imi fac? SRL-D sau SRL ?

Nu sunt eligibile urmatoarele  coduri CAEN (1146 downloads)

CARE ESTE VALOAREA NERAMBUSABILA in cadrul START UP NATION TARGOVISTE ?

Finanțarea de la stat este în valoare de 200.000 lei reprezentand 100 %. Contribuția beneficiarilor de proiecte este 0 lei. Cheltuiala cu TVA-ul aferenta,  mai nou, este eligibila în cadrul programului START-UP NATION.

CARE ESTE MODUL DE DECONTARE in cadrul START UP NATION TARGOVISTE ?

Pentru decontarea proiectului se vor folosi ambele variante de decontare:  „Cerere de plata” si „Cerere de rambursare”

Conform art. 6.11 –  „Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii-tip de eliberare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC , însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate”

 

In același timp se solicita ca echipamentele sa fie puse în funcțiune la momentul depunerii cererii de plata. Asta doar în condițiile în care Furnizorul are capacitatea și încrederea de a livra echipamentele fără sa își încaseze efectiv factura.

Conform art. 6.11 litera c)  – „declarația pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziționat/ achiziționate este/sunt nou/noi/ și puse în funcțiune la locul implementării proiectului, și că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;”

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE in cadrul START UP NATION TARGOVISTE ?

Cheltuielile eligibile pe programul START UP NATION pot face parte din urmatoarele: echipamente tehnologice, aparate de masura si instalatii de masura, autoutilitare din categoria N1, N2, N3, echipamente ITmobilier, realizarea unei pagini web ( limita 8000 lei ) chirie 12 luni pentru perioada de implementare a proiectului, consultanta ( limita 8.000 lei ),  cursuri de dezvoltare ( limita 2.500 lei).

Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente chiriei pe 12 luni și activelor necorporale amortizabile asociate planului de afaceri, precum licenţesoftware pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare nu pot depăşi 40% din costurile totale eligibile aferente planului de afaceri.

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3.

Pentru alte activități în afara celor de rent a car sau taxi, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36,000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar.

Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.).

Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de producție și spatii pentru prestări servicii și comerț (clădiri, hale de producție, spatii amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinație locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului mediu, inclusiv contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare;

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activității solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, în limita maximă a  8000 lei fără TVA.

S-au adăugat în categoria cheltuielilor eligibile următoarele:  Salariile 12 Luni ( limita mediul pe economie + taxe ) – aici mai multe calculatii, Achiziția de spatii, Autoturisme pentru școli de șoferi și rent a car, TVA-ul dacă nu se recuperează ( mai exact firmele neplătitoare de TVA la momentul decontului pot introduce valoarea TVA-ului în decont)

 

Am pregătit un model de buget pentru programul StartUp Nation 2018. In completarea lui trebuie sa aveți în vedere limitările pentru anumite categorii de cheltuieli. O mare atenție trebuie sa acordați cheltuielilor tehnologice deoarece acestea trebuie încadrate pe anumite clase de amortizare astfel încât sa fie considerate mijloace fixe, și sa puteți puncta cu ajutorul lor la întrebarea 4 din Grila de punctaj.

CARE SUNT OBLIGATIILE ?

Crearea a unui SINGUR loc de munca și menținerea acestuia pe o perioada de 2 ANI începând cu anul următor implementării proiectului.  Norma întreaga pentru un loc de munca poate fi împărțita în fracțiuni de norme.

O alta obligație este raportarea către AIPPIMM pe o perioada de 3 ani.  Bunurile achiziționate prin proiectul nu pot fi înstrăinate/ vândute pe aceeasi perioada de 3 ani.

GRILA DE PUNCTAJ – STARTUP NATION 2018

Bifati doar una din optiuni pentru fiecare intrebare !
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”10″]

* Achiziția de software contează în ponderea de 50% aferenta achizițiilor tehnologice punctate cu 10 puncte.

 

CUM SE FAC ÎNSCRIERILE?

Înscrierea se face pe site-ul ministerului www.aippimm.ro, și anunțul de lansare se face cu cel putin 5 zile înainte. Înscrierea on-line se desfășoară în sesiuni de 30 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat Programului. Dupa terminarea înscrierilor se vor evalua proiectele în funcție de punctajul obținut.


Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button