Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Fonduri Startup Nation Piatra Neamt 2019

Esti din Piatra Neamt si vrei sa aplici pentru programul de finantare nerambursabila Startup Nation in 2019? Verifica conditiile de eligiblitate si inscrie-te in formularul de mai jos. Un consultant fonduri europene si guvernamentale Startup Nation te va suna in cel mai scurt timp.

Programul pentru stimularea înființării intreprinderilor mici și mijlocii „Start Up Nation” este un program multianual care urmează sa se redeschidă în anul 2019.

Descarca oferta de consultanta Start Up Nation pentru întocmirea planului de afaceri și obținerea fondurilor nerambursabile:

Oferta SUN2019 (2834 downloads)

CINE POATE APLICA in cadrul STARTUP NATION Piatra Neamt?

Societatile cu forma de organizare: SRL, SRL-D infiintate dupa data de 30.01.2017.

Nu au datorii la bugetul de stat. Codul CAEN pe care aplica este activ la data depunerii decontului.

Aici ai raspunsul la intrebarea ce tip de societate sa imi fac? SRL-D sau SRL ?

Lista codurilor eligibile o puteti gasi la urmatoarea adresa   coduri CAEN (1146 downloads)

 

Completeaza mai jos formularul daca doresti sa aplici pe programul Start Up Nation in anul 2019

 

CARE ESTE VALOAREA NERAMBUSABILA in cadrul START UP NATION Piatra Neamt?

Finanțarea de la stat este în valoare de 200.000 lei reprezentand 100 %. Contribuția beneficiarilor de proiecte este 0 lei. Cheltuiala aferenta cu TVA-ul este eligibila în cadrul programului START-UP NATION.

CARE ESTE MODUL DE DECONTARE in cadrul START UP NATION Piatra Neamt?

Pentru decontarea proiectului se vor folosi ambele variante de decontare: „Cerere de plata” si „Cerere de rambursare”

Conform art. 6.11 –  „Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii-tip de eliberare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE, însoţită de documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate”.

In același timp se solicita ca echipamentele sa fie puse în funcțiune la momentul depunerii cererii de plata. Asta doar în condițiile în care Furnizorul are capacitatea și încrederea de a livra echipamentele fără sa își încaseze efectiv factura.

Conform art. 6.11 litera c)  – „declarația pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziționat/ achiziționate este/sunt nou/noi/ și puse în funcțiune la locul implementării proiectului, și că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;”

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE in cadrul START UP NATION Piatra Neamt?

Cheltuielile eligibile pe programul START UP NATION pot face parte din urmatoarele: echipamente tehnologice, aparate de masura si instalatii de masura, autoutilitare din categoria N1, N2, N3, echipamente ITmobilier, realizarea unei pagini web ( limita 4.000 lei ), salarii, chirie, utilitati, servicii de contabilitate pentru perioada de implementare a proiectului ( suma forfetara, maxim 60.000 lei )consultanta ( limita 8.000 lei ),  cursuri de dezvoltare ( limita 1.000 lei).

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G.

Pentru alte activități în afara celor de rent a car sau taxi, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36.000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar.

Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.).

Salariile, servicii de contabilitate, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de producție și spatii pentru prestări servicii și comerț (clădiri, hale de producție, spatii amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinație locativă. Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4.000 lei (pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.

Am pregătit un model de buget pentru programul StartUp Nation 2019. In completarea lui trebuie sa aveți în vedere limitările pentru anumite categorii de cheltuieli. O mare atenție trebuie sa acordați cheltuielilor tehnologice deoarece acestea trebuie încadrate pe anumite clase de amortizare astfel încât sa fie considerate mijloace fixe, și sa puteți puncta cu ajutorul lor la întrebarea 4 din Grila de punctaj.

CARE SUNT OBLIGATIILE ?

Crearea a unui SINGUR loc de munca și menținerea acestuia pe o perioada de 2 ANI începând cu anul următor implementării proiectului. In editia din 2018 ultimul punctaj admis a fost de 100 cu 4 locuri de munca noi create.

O alta obligație este raportarea către AIPPIMM pe o perioada de 3 ani.  Bunurile achiziționate prin proiectul nu pot fi înstrăinate/ vândute pe aceeasi perioada de 3 ani.

GRILA DE PUNCTAJ – STARTUP NATION 2019

Bifati doar una din optiuni pentru fiecare intrebare !
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”10″]

* Achiziția de software contează în ponderea de 60% aferenta achizițiilor tehnologice punctate cu 10 puncte.

CUM SE FAC ÎNSCRIERILE?

Înscrierea se face pe site-ul ministerului www.aippimm.ro, și anunțul de lansare se face cu cel putin 5 zile înainte. Înscrierea on-line se desfășoară în sesiuni de 30 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat Programului. Dupa terminarea înscrierilor se vor evalua proiectele în funcție de punctajul obținut.

 

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button