fbpx

Infiintare PFA in Bucuresti

Documentele necesare pentru infiintare PFA in Bucuresti.infiintare PFA in Bucuresti

  1. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
  3. Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
  4. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată) – detalii;
  5. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;
  6. Avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip original);
  7. Documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf)
Follow me

Valentin Duță

Expert contabil membru CECCAR și consultant pentru fonduri europene și guvernamentale. Are o experiență profesională de 12 ani în contabilitate și conduce activitatea societății Just Ideas.
Valentin Duță
Follow me

Ultimele postari ale lui Valentin Duță (vezi toate)