Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Investitii IMM Centru

Rulează videoul

Valoare Proiect:
250.000 - 1.500.000 euro

Contributie proprie:
30%-50%

IMM-uri infiintate pana la data de 03 ianuarie 2022

Pentru: SRL, SRL-D

Lansare: Ghid in dezbatere

IMM-urile din regiunea CENTRU

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Sprijin pentru IMM-uri– Regiunea Centru

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 250.000 - 1.500.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

IMM-urile din Regiunea CENTRU care:

 • Sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990;
 • Sunt Microintreprinderi din mediul urban;
 • Sunt Intreprinderi mici si mijlocii din mediul urban si rural;

Sa activeze in domeniile de activitate eligibile conform Anexa activitatii eligibile;

 • A inregistrat profit din exploatare la 2022;
 • Au minim 3 angajati la 2022 sau la depunerea proiectului;
 • Nu se afla in dificultate la sfarsit de 2022;
 • Nu a avut activitatea suspendata oricand in anul depunerii cererii de finantare;
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice in ultimii 5 ani ( inclusiv fonduri UE );
 • Nu au datorii la bugetul de stat sau local.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • minim 250.000 euro;
 • max. 1.500.000 euro;

In cadrul acestui apel de proiecte, se acorda sprijin prin ajutor de stat si ajutor de minimis:

 • Ajutor de stat regional cu intensitatea maxima de:

 • Ajutor de minimis: 200.000 euro – 100% nerambursabil.

Decontarea se face prin intermediul a trei tipuri de cereri:

 • Cererea de prefinanţare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor necesare pentru plata
  cheltuielilor aferente implementarii proiectelor finantate din fonduri europene, fara a depași 40% din valoarea totala a ajutorului, cu conditia constituirii unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în conditiile legii.
 • Cererea de plata, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor
  eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor
  pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor.
 • Cererea de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile,
  efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Lista cheltuielilor eligibile curpinde urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale: Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalații de transportat şi ridicat”, sau
  Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”;
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
 • Active necorporale: achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line;
 • Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare investitiei;
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 • Cheltuieli cu serviciile de consultanta;
 • Lucrari de constructii si instalatii;
 • Alte cheltuieli aferente proiectului: Organizare de santier, Comisioane, cote si taxe, Cheltuieli diverse si neprevazute;
 • Cheltuieli de informare si publicitate
 • Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern;
 • Cheltuieli de instruire si coperare teritoriala;

Solicitantii eligibili trebuie sa respecte urmatoarele:

 1. Mentinerea numarului mediu de salariati, cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare,pe perioada de durabilitate a proiectului ( 3 ani de la realizarea platii finale in cadrul contractului de finantare);
 2. Asigurarea unei contributii proprii;
 3. Valoarea contributiei proprii la bugetul proiectului nu trebuie sa depaseasca dublul valorii medii a cifrei de afaceri a solicitantului din ultimii trei ani anteriori depunerii cererii de finantare, în cazul unei întreprinderi autonome;
 4. Sa implementeze proiectul in maxim 24 luni dupa semnarea contractului.

 

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Vreau sa aplic la Sprijin pentru IMM-uri– Regiunea Centru

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button