More share buttons
Share with your friends


Submit
22 aprilie 2019

Investii pentru Microintreprinderi POR 2.1 A

POR 2.1 A Investitii pentru Microintreprinderi

De la un vis, la propria afacere

Inscrieri pentru POR 2.1a - Microintreprinderi

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul 2.1 A – Microintreprinderi

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea și conformitatea proiectului propus și cautam soluții pentru a avea șanse cât mai mari de reușita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în funcție de nevoile tale ținând cont de categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului) si completarea Anexelor la formularul Cererii de Finantare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Redactarea dosarelor de achiziție ( minim trei cereri de oferta și dovada transmiterii acestora ) și a cererilor de rambursare sau plata.

Raportare ulterioara

Redactam raportările de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani , începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile.

0

Ani de experienta in scrierea de proiecte

0

Proiecte Castigate

0

Rata de succes (%)

0

Consultanti si Contabili

0

Milioane euro atrasi

Vreau sa aplic in 2019

Alexandru Soca

MHT EXPERIENCE SRL

O colaborare exceptionala! Pornind de la o simpla idee cu ajutorul JUST IDEAS am reusit sa tragem finantarea necesara deschiderii magazinului online GoFo.ro. Nu doar o provocare pentru noi ci si pentru firma de consultanta care a stiut sa transpuna in pagina ideile noastre, si fara de care acest business probabil ca nu ar fi existat. Atat intocmirea documentatie si semnarea contractului de inantare cu AIPPIMM cat si asistenta ulterioara de pe perioada de derulare a proiectului, sunt motive care ne bucura ca am ales sa deschid colaborarea cu JUST IDEAS

Bianca Danila

COOLBAG SRL

Eram incepatori in lumea antreprenoriatului cand am cunoscut echipa Just Ideas, de aceea momentul primei intalniri a fost definitoriu pentru ceea ce urma. Ei ne-au ajutat in fiecare etapa a proiectului si ne-au ghidat astfel incat sa fie de succes. Am accesat fondurile si ne-am pus bussines-ul pe picioare iar acum suntem in plina dezvoltare si putem spune ca datoram mare parte din succesul nostru si celor de la Just Ideas.

Vlad Sardescu

BBMK STEEL SRL

Încă de la început, chiar înainte să începem să căutam finanțare pentru NeaKaisă, am adoptat motto-ul: în afaceri ești media aritmetică a celor 5 cei mai importanți parteneri ai tăi. Just-Ideas, prin Vali Duță, a fost cel mai important partener al nostru de la idee până la finanțare și chiar în procesul de implementare. Fără dădăceala lui și fără lupta continuă pe care a dus-o alături de noi sau uneori chiar în numele ideii noastre, încă am fi rămas la stadiul de încercare. Ne-a ajutat să creăm tot ceea ce am realizat până acum și chiar mai mult decât atât. Îl recomandăm pe Vali oricui își dorește să obțină atât finanțare, cât și acces la experiența pe care o are în scrierea de proiecte pentru finanțare

Au obtinut finantare cu noi:

Obtine

finantare de 200.000 euro

cei 200.000 euro

| pentru afacerea ta!

CINE POATE APLICA in cadrul POR 2.1 A Investitii pentru Microintreprinderi?

Descarca de aici procedura (Publicarea ghidului specific, pe www.inforegio.ro: 6 mai 2019):

Ghidul Solicitantului 2.1.A.-Microintreprinderi (187 downloads)

Sunt societăți comerciale sau cooperative ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor;

Au cel puțin 1 an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii la finanțare (înființate cel târziu la 3 ianuarie 2018);
Au înregistrat profit din exploatare și/sau financiar în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare;
Locația de implementare a proiectului se află în mediul urban, într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Centru (În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării );
Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;

CARE ESTE VALOAREA NERAMBUSABILA in cadrul POR 2.1 ?

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

CARE ESTE MODUL DE DECONTARE in cadrul POR 2.1A?

Finantarea nerambursabila se acordă sub forma unui avans, pe care solicitantul va trebui ulterior să îl justifice prin documente de achiziție (facturi, procese verbale etc) și în urma unor inspecții la locația de implementare a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului, în care beneficiarul trebuie să realizeze toate investițiile menționate în planul de afaceri, este de 3 ani de la data semnării acordului de finanțare

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE in cadrul POR 2.1 A ?

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii si Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line:

  • Cheltuieli pentru amenajarea terenului: Amenajarea terenului, Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
  • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
  • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Studii de teren; Obţinere avize, acorduri, autorizaţii ; Proiectare şi inginerie ; Consultanţă; Asistenţă tehnică;
  • Cheltuieli pentru investiţia de baza: Construcţii şi instalaţii ; Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari) ; Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line
  • Alte cheltuieli: Organizare de şantier; Comisioane, cote si taxe ; Cheltuieli diverse şi neprevăzute ;
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului ;
  • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;

CARE SUNT OBLIGATIILE ?

  • Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare);
  • Menținerea investițiilor în cadrul societății,  pentru cel puțin 3 ani fiscali de la încheierea perioadei de implementare a proiectului.

CAND SI CUM SE FAC INSCRIERILE?

Se estimează că Ghidul solicitantului se va publica pe 6 mai 2019  pe site-ul oficial al Programului Operațional Regional (POR), iar în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019 depunerea proiectelor în sistemul electronic MySMIS

Afla cum poti obtine finantarea

Afla cum poti obtine finantarea