Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

Rulează videoul

Valoare Proiect:
200.000 - 1.500.000 euro

Contributie proprie:
25%-30%

IMM-uri din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Pentru: SRL

Lansare: 02.04.2024

Mediul urban/Rural din Regiunea SV Oltenia

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Micro si IMM-uri – SV Oltenia

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 200.000 - 1.500.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Beneficiari eligibili: IMM-uri cu sediu social/punct de lucru în regiunea SUD-VEST OLTENIA și locatia de implementare a proiectului în mediul urban/rural.

Alte conditii:

 • Solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii, la depunere – vezi codurile CAEN eligibile;
 • Solicitantul de finantare NU se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate la data depunerii cererii de finantare si pe perioada de evaluare, selectie si contractare;
 • Solicitantul de finantare nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior;
 • Solicitantul de finantare a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare;
 • Solicitantul de finantare a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (Profit exploatare>0);
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare;
 • Locul de implementare a proiectului este situat in Regiunea Sud-Vest Oltenia:
  – in mediul urban si rural pentru solicitantilor de tip intreprindere mica sau mijlocie
  – in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) in cazul solicitantilor de tip microintreprindere.
 • Solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale.

Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este 79.968.823 euro (FEDR+BS), din care 67.973.500 euro din FEDR si 11.995.323 euro cofinantare de la bugetul de stat.

 

Valoarea finantarii nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro si maximum 1.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Infoeuro din luna Ianuarie 2024 respectiv 1 euro = 4,9753 lei.

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contributia programului este de 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis. A se vedea si sectiunea „Ajutorul de minimis”. Pentru cheltuielile finantabile prin ajutor de minimis cofinantarea din partea solicitantului este 0%.

Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile și incluse în proiect.

Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste 31.12.2029.

Decontarea se face prin intermediul a trei tipuri de cereri:

 • Cererea de prefinanţare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementarii proiectelor finantate din fonduri europene,  cu conditia constituirii unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în conditiile legii.
 • Cererea de plata, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor.
 • Cererea de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Activitatile eligibile sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt:

A. Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

 • lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii;
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie ( activitate obligatorie);
 • achizitionarea de instalatii/echipamente specifice pentru activitati in domeniul economiei circulare;

B. Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat;
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate;
 • Investitii specifice procesului de internationalizare;
 • Dezvoltarea de competente profesionale;
 • activitati aferente serviciilor de proiectare si consultanta;
 • activitati de informare si publicitate.
 • Contributia solicitantului pentru componenta de ajutor de stat sa fie de minim 25%;
 • Este obligatorie includerea in cadrul proiectului a unor masuri de crestere a eficientei energetice/energie verde in cuantum de minimum 5% din valoarea eligibila a proiectului, care impreuna cu masurile privind economia circulara sa nu depaseasca 15% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Solicitantul de finantare are obligatia mentinerii cel putin a numarului mediu de locuri de munca existent la nivelul solicitantului in anul anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul si-a achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale.
 • Beneficiarul se va asigura ca echipamentele achizitionate prin proiect vor fi adaptate accesului si manevrarii de catre persoane cu dizabilitati, respectand cerintele minime legale in vigoare specifice fiecarui tip de echipament, in situatia in care acestea pot fi utilizate de persoane cu dizabilitati, cu respectarea normelor privind securitatea la locul de munca.

Cererea de finantare: ale carei sectiuni se completeaza exclusiv in aplicatia electronica MySMIS2021/SMIS2021+.

Vreau sa aplic la Micro si IMM-uri – SV Oltenia

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button