Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul Comert Servicii 2020

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a serviciilor de piață are o alocare propusă în proiectul de buget de 40.000.000 lei credite de angajament și 40.000.000 lei credite bugetare.

În anul 2019, guvernul precedent alocase 15 milioane de lei pentru programul Comerț, dar în cele din urmă sesiunea de depunere a proiectelor nu a mai avut loc.

În Programul Comerț 2018, un număr de 209 microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) private s-au calificat pentru finanțări nerambursabile de maximum 250.000 de lei de la stat.  În total, peste 1.000 de firme s-au înscris în program în acel an. Nu toate IMM-urile au solicitat suma maximă.

 

CARE SUNT OBLIGATIILE BENEFICIARILOR?

IMM-urile beneficiare vor fi obligate, pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de ajutorului:

  1. sa mentina investitia pentru care primesc ajutorul in cadrul Programului;
  2. sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului;
  3. sa pastreze numarul locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere;

CINE POATE APLICA?

  1. Viitorii beneficiari vor fi persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata.
  2. O alta conditie de participare este ca firmele sa aiba cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.
  3. De asemenea, si codul CAEN pentru care solicita finantare va trebui sa fie autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.

CE POTI ACHIZITIONA PRIN PROIECT?

Ajutorul financiar nerambursabil se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:

a)achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;

b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor

f) achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004;

g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma),

i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 j) certificarea unui sistem de management al calitatii;

k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting);

l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile/alternative de energie1 pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare;

o)  comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);

p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii;

 

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button