Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

PROGRAMUL ELECTRIC UP 2

Rulează videoul

Valoare Proiect:
150.000 euro

Contributie proprie:
25%

IMM-uri infiintate pana la data de 31 decembrie 2021

Pentru: SRL, SRL-D, SA,

Lansare: Ordonanta publicata

IMM-urile din orice domeniu

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul PROGRAMUL ELECTRIC UP 2

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 150.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Sunt eligibile:

  • IMM-uri din orice domeniu de activitate mai puțin agricultură, industrie alimentară, producție de tutun, de vin și de băuturi spirtoase.
  • Operatori economici din domeniul Horeca

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • max. 150.000 euro;

 

Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul programului se
realizeaza prin depunerea cererii de decontare, insotita in mod obligatoriu de
documentele justificative prevazute in prezentul ghid.

Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin
virament in contul de trezorerie, in masura in care cererile de decontare si
documentele anexate acestora sunt complete si corect intocmite, in limita
disponibilului existent in bugetul aferent ciclului de finantare.

Autoritatea poate deconta in avans pana la 30% din valoarea contractului in
conditiile stabilite prin schema de ajutor.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Tipuri de investitii eligibile:

  • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp; 
  • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare;
  • cheltuilelile cu achiziția pompelor de căldură;
  • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune – maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

a) sa utilizeze si sa conserve bunurile achizitionate prin program cu diligentele
unui bun proprietar;

b) sa mentina in functiune sistemul de panouri fotovoltaice si punctele de
reincarcare achizitionate si instalate prin program minim 10 ani;
c) sa permita/sa ia toate masurile necesare pentru a se permite
reprezentantilor Autoritatii si ai institutiilor abilitate sa verifice si sa controleze
modul in care sunt indeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fata
locului;
d) in perioada de monitorizare, Beneficiarul va intocmi si va transmite anual in
format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la
functionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice si a statiilor de reincarcare,
derularea activitatilor si un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de
functionare a sistemului, cu obligativitatea mentinerii in functiune optima pe
intreaga durata de monitorizare cu o curba de depreciere de maxim 15%, iar in
situatia instalarii unor sisteme de stocare, cu o curba de depreciere a acestora de
maxim 40%.
e) sa aduca la cunostinta organelor de executare, potentialilor terti
dobanditori sau creditori, dupa caz, obligatia mentinerii functionalitatii investitiei
finantate prin program, in situatia in care intervin cauze care pot conduce la
scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice si statiilor de
reincarcare achizitionat in cadrul programului;
f) sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor
referitoare la energia electrica produsa si, dupa caz, livrata in reteaua nationala
de distributie a energiei electrice si sa se asigure ca modulele de comunicare ale
sistemului de panouri si ale punctelor de incarcare comunica fara dificultati cu
platforma informatica dezvoltata de Autoritate;
g) sa furnizeze si sa transmita Autoritatii orice informatie sau documente
relevante pentru prezentul contract, solicitate in mod rezonabil de catre aceasta,
in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică 

Vreau sa aplic la PROGRAMUL ELECTRIC UP 2

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button