More share buttons
Share with your friends


Submit
28 mai 2018

Programul Microindustrializare 2018

Finantare prin programul MICROINDUSTRIALIZARE 2019

De la un vis, la propria afacere

Program Microindustrializare

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul MICROINDUSTRIALIZARE

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea și conformitatea proiectului propus și cautam soluții pentru a avea șanse cât mai mari de reușita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în funcție de nevoile tale ținând cont de categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare; Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea bilanțului previzionat pe cei 3 ani; Calcularea bugetului; Completarea anexelor necesare depunerii proiectului).

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Redactarea dosarelor de achiziție ( minim trei cereri de oferta și dovada transmiterii acestora ) și a cererilor de rambursare sau plata.

Raportare ulterioara

Redactam raportările de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani , începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile.

0

Ani de experienta in scrierea de proiecte

0

Proiecte Castigate

0

Rata de succes (%)

0

Consultanti si Contabili

0

Milioane euro atrasi

Vreau sa aplic in 2019

Alexandru Soca

MHT EXPERIENCE SRL

O colaborare exceptionala! Pornind de la o simpla idee cu ajutorul JUST IDEAS am reusit sa tragem finantarea necesara deschiderii magazinului online GoFo.ro. Nu doar o provocare pentru noi ci si pentru firma de consultanta care a stiut sa transpuna in pagina ideile noastre, si fara de care acest business probabil ca nu ar fi existat. Atat intocmirea documentatie si semnarea contractului de inantare cu AIPPIMM cat si asistenta ulterioara de pe perioada de derulare a proiectului, sunt motive care ne bucura ca am ales sa deschid colaborarea cu JUST IDEAS

Bianca Danila

COOLBAG SRL

Eram incepatori in lumea antreprenoriatului cand am cunoscut echipa Just Ideas, de aceea momentul primei intalniri a fost definitoriu pentru ceea ce urma. Ei ne-au ajutat in fiecare etapa a proiectului si ne-au ghidat astfel incat sa fie de succes. Am accesat fondurile si ne-am pus bussines-ul pe picioare iar acum suntem in plina dezvoltare si putem spune ca datoram mare parte din succesul nostru si celor de la Just Ideas.

Vlad Sardescu

BBMK STEEL SRL

Încă de la început, chiar înainte să începem să căutam finanțare pentru NeaKaisă, am adoptat motto-ul: în afaceri ești media aritmetică a celor 5 cei mai importanți parteneri ai tăi. Just-Ideas, prin Vali Duță, a fost cel mai important partener al nostru de la idee până la finanțare și chiar în procesul de implementare. Fără dădăceala lui și fără lupta continuă pe care a dus-o alături de noi sau uneori chiar în numele ideii noastre, încă am fi rămas la stadiul de încercare. Ne-a ajutat să creăm tot ceea ce am realizat până acum și chiar mai mult decât atât. Îl recomandăm pe Vali oricui își dorește să obțină atât finanțare, cât și acces la experiența pe care o are în scrierea de proiecte pentru finanțare

Obtine

finantare de 450.000 lei

cei 450.000 lei

| pentru afacerea ta!

INFORMATII PROGRAM MICROINDUSTRIALIZARE 2019 

Prin implementarea programului în anul 2019 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 165 de beneficiari.

Programul naţional multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat (MMACA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat (MMACA).

Descarca de aici   PROCEDURA PROGRAM MICROINDUSTRIALIZARE (945 downloads)

Descarca de aici MODEL PLAN AFACERE MICROINDUSTRIALIZARE ( model 2018 )

 

Grila de punctaj. Se confirma grila si la apariatia normelor FINALE.

 

Cine poate beneficia de program?

În cadrul sesiunii ce se va deschide în cursul anului 2017, doar următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili: Intreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Valoarea ajutorului nerambursabil:

Întreprinderile selectate pentru finanțare vor putea primi un ajutor financiar nerambursabil de 90%, dar nu mai mult de 450.000 de lei.

Contribuţia proprie a beneficiarului va fi de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. De asemenea, beneficiarul va asigura în întregime cheltuielile neeligibile ce decurg din implementarea proiectului, precum TVA-ul.

Conditii pentru beneficiari:

 1. sunt organizate în baza Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. au capital social integral privat;
 4. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 5. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 6. codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 9. au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale implementate prin OTIMMC, în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
 10. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive

Codurile CAEN eligibile in cadrul programului

Vor fi eligibile în cadrul Programului Microindustrializare 2017 doar societăţile care desfăşoară următoarele activități, conform grupelor CAEN:

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
 • autoutilitare, cu excepţia vehiculelor de teren;
 • brevete de inventie, mărci de produse si servicii, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • echipamente IT tehnică de calcul (calculatoare, imprimante și multifuncționale, sisteme portabile și soluții software);
 • achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie;
 • achiziţionarea de bunuri din categoria mobilierului, aparaturii de birotică, și a sistemelor de protecție;
 • realizarea unei pagini web pentru beneficiarii ce nu dețin deja una, la data depunerii cererii de finanțare;
 • achiziţionarea de instalaţii sau echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul sau administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 4.500 lei;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri și a cererii de finanțare.

Afla cum poti obtine finantarea