Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Regional Bucuresti-Ilfov

Rulează videoul

Valoare Proiect:
25.000 - 200.000 euro

Contributie proprie:
10%

Microintreprinderi din Regiunea București Ilfov

Pentru: SRL

Lansare: Ghid in dezbatere

Mediul urban din Regiunea București Ilfov

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Programul Regional Bucuresti-Ilfov

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 25.000 - 200.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Beneficiari eligibili microîntreprinderi cu sediu social/punct de lucru în regiunea București Ilfov și locatia de implementare a proiectului în mediul urban.

Alte conditii:

  • Solicitantul nu are obligatii de plata nete neachitate în termen, catre bugetul de stat si respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic si nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
  • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral nu a avut activitatea suspendata temporar oricand în anul curent depunerii cererii de finantare si în anul fiscal anterior;
  • Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investitie, la locatia de implementare a proiectului, cel mai tarziu la finalul etapei de implementare
  • Atingerea unui prag minim de calitate, de 60 puncte.

Ghid in dezbatere publica: Data început: 07.02.2023  –  Data sfârșit: 03.04.2023

Pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 37.627.724 euro (FEDR+BS)

 

Valoarea  minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 25.000 euro.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile solicitate este de 200.000 euro

Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile și incluse în proiect.

Contributia minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este de minim 10%.

 

Decontarea se face prin intermediul a trei tipuri de cereri:

  • Cererea de prefinanţare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementarii proiectelor finantate din fonduri europene,  cu conditia constituirii unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în conditiile legii.
  • Cererea de plata, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor.
  • Cererea de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

II.1 Incadrarea proiectului si a activitatilor sale in actiunile sprijinite in cadrul Obiectivului Specific 1 3;
II.2 Valoarea activitatii de baza sau pachetului de activitati de baza (activitatile 1 3 de mai sus) reprezinta minim 50 din bugetul eligibil al proiectului
II.3 Proiectul propus spre finantare nu are demarate procedurile de achizitii si/sau lucrarile de executie inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia procedurilor aferente consultantei pentru scrierea proiectului, managementului de proiect si pentru intocmirea Raportului de expertiza
contabila (daca e cazul);

Nu sunt eligibile:

  1. Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mici, mijloci si mari, așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 precum și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM – urilor, cu modificările și completările ulterioare;
  2. microîntreprinderile care au sediul social în afara regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Vreau sa aplic la Programul Regional Bucuresti-Ilfov

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button