Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul Tranzitie Justa

Rulează videoul

Valoare Proiect:
200.000 - 5.000.000 euro

Contributie proprie:
25%-40%

IMM-uri infiintate pana la data de 31 decembrie 2021

Pentru: SRL, SRL-D, SA, COOPERATIVE

Program inchis

IMM-urile din GJ,HD,DJ,GL,PH,MS

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Programul Tranzitie Justa

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 200.000 - 5.000.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Solicitantul este o societate constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau mijlocii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor.

Societatea a fost infiintata cel tarziu la data de 31 decembrie 2021 si nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare (2023) si in anul fiscal anterior (2022).

Societatea a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (2022).

Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

Solicitantul si reprezentantul legal al solicitantlui nu se afla in niciuna din situatiile de excludere asa cum sunt ele precizate in Declaratia unica, incepand cu data depunerii cererii de finanţare.

Societatiile ce activeaza in domeniile de activitate eligibile – conform Anexa ” Lista domeniilor de activitate eligibile”

Solicitantul trebuie ca la depunere sa aiba deja domeniul de activitate eligibil, autoizat la sediul / locul de implementare al proiectului.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • minim 200.000 euro;
 • max. 5.000.000 euro;

In cadrul acestui apel de proiecte, se acorda sprijin prin ajutor de stat si ajutor de minimis:

 • Intensitatea ajutorului reprezintă proporția finanțării nerambursabile solicitate din valoarea eligibilă a cheltuielilor, pe fiecare din componentele finanțabile din ajutor regional, respectiv de minimis ( valoarea maxima a ajutorului de minimis este de 200.000 euro ).

 

Decontarea se face prin intermediul:

– Cereri de prefinantare: reprezinta sumele transferate in urma încheierii contractului de finantare, in transe, catre beneficiar pentru cheltuielile necesare implementarii proiectelor finantate din fonduri europene, fara depasirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;

Cereri de plata: reprezinta cererea depusa de un beneficiar, prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, in baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor şi onorariilor;

– Cererii de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinanţării.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Tipuri de investitii eligibile:

 • lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, cu exceptia mijloacelor de transport;
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice în scopul implementarii masurilor legate de contributia la dezvoltarea durabila punctate in cadrul evaluarii tehnice si financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi
 • Investitii in active necorporale: brevete, licene, marci comerciale, programe informatice aferente investitiei propuse.
 • Costurile salariale estimate pentru locurile de munca create in urma unei investitii initiale, calculate pe o perioada de doi ani.
 • Activitati de formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale: calificare, recalificare, formare continua.
 • Activitati de consultanta pentru pregatirea documentatiei de proiect (cerere de finantare si/sau planului de afaceri) elaborate inainte de semnarea contractului de finantare, pentru managementul proiectului.
 • Activitati de proiectare pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor şi autorizatiilor aferente obiectivului de investitie.
 • Activitati de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototiparii și punerii pe piata a unor produse noi/inovative
 • Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat.
 • Activitati obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerintelor de vizibilitate a proiectelor

Proiectul trebuie sa conducă la crearea de noi locuri de munca, direct legate de investitia finantata, ce trebuie mentinute pe o perioada de cel puțin 3 ani după finalizarea investitiei, în zona vizată de apel.

In functie de valoarea finantării nerambursabile solicitate, numarul minim de locuri de munca (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este:

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Vreau sa aplic la Programul Tranzitie Justa

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button