Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Promisiuni: START UP NATION se intoarce in 2022

StartUp Nation se întoarce în 2022: Ediția a treia cu bani promiși, fără plăți alocate.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

 

În scopul creării unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare, de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive, bazate pe digitalizare,  dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială,

Luând în considerare necesitatea urgentă de asigurare a unui cadru favorabil întoarcerii în țară a cetățenilor români din diaspora,

Ținând cont de schimbările cu care societatea începe să se confrunte ca urmare a globalizării și de faptul că dezvoltarea  economică se bazează astăzi în mare măsură pe utilizarea tehnologiilor noi, inovative pentru atingerea unui nivel ridicat de competitivitate,

Analizând datele îngrijorătoare publicate de Registrul Comerțului conform cărora numărul de întreprinderi înmatriculate a scăzut de la începutul pandemiei generate de virusul Sars-Cov 2 cu 28,77% în anul 2020 față de 2019,

 Având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera ineficienţă şi pierderi, neadaptarea companiilor românești la perioada post-pandemică, afectarea în continuare a unei mari părţi a antreprenorilor României care se confruntă, pe lângă restricțiile impuse de pandemie și cu fenomenul lipsei acute de finanţare,

Ținând cont de rezultatele în economia românească a primelor două ediții ale Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMÂNIA” ce au condus la crearea a peste 45.000 de noi locuri de muncă, din care peste 30.000 din rândul absolvenților, șomerilor sau persoanelor defavorizate, dar și datorită faptului că ajutorul financiar primit de către beneficiarii primelor două ediții a condus la o rată de supraviețuire a afacerilor de peste 99%, cu impact pozitiv asupra veniturilor bugetare,

Luând în considerare că prima ediție 2017 a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMÂNIA”,  a condus la o creștere a întreprinderilor înmatriculate față de anul 2016 de 28,98% iar a doua ediție 2018  programului a menținut rata anuală de înmatriculări la peste 135.000 de noi firme anual,

Analizând consecințele economice generate de măsurile restrictive aplicate în contextul pandemiei internaționale de COVID-19, intervine necesitatea urgentă a adoptării unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, precum și necesitatea și oportunitatea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.

Având în vedere că economia Uniunii Europene i ndică o încetinire a creșterii economice, printre provocări enumerându-se procesul de îmbătrânire a populației, digitalizarea, războaiele comerciale, Brexit-ul, pandemia generată de virusul Sars-Cov-2, pentru a elimina decalajele care persistă între statele membre și între regiunile din interiorul acestora, sunt necesare investiții suplimentare și imediate în procesul de sprijinire a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Luând în considerare că nevoile investiționale importante nu pot fi acoperite doar prin acordarea de credite sau garanții, acestea putând fi eficient completate de subvenții și granturi mai apropiate de piață, în special pentru întreprinderile aflate la început de drum,

Ținând cont de necesitatea sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din România prin susținerea investițiilor realizate de întreprinderile nou-înființate, precum și de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din domenii de activitate grav afectate de pandemia Covid-19, în contextul dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 3/60 la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 a Bugetului de Stat pe anul 2022, din cauza întreținerii și amplificării fenomenului birocratic legat de finanțarea IMM-urilor se impune găsirea unor soluții de menținere a activității acestora pentru evitarea creșterii ratei de insolvență și faliment, fapt care poate genera efecte negative asupra economiei românești și implicit angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană,

Vezi portofoliu nostru de finantari obtinute.

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button