Politica de confitentialitate

Prelucrarea Prelucrarea datelor cu caracter personal JUST IDEAS SRL  este inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal. JUST IDEAS SRL  prelucreaza date cu caracter personal cum sunt: numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, imagine. Cand un Utilizator isi creeaza un cont pe www.just-ideas.ro, prin selectarea optiunii corespunzatoare isi[…]