Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor – buget (alocare inițială și supracontractare):

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor – buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro I. Obiectiv: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. II. Buget alocat: 450 milioane de euro (supracontractare) III. Sursa de finanțare (fonduri europene,buget): FEDR și buget de stat IV. Perioada[…]