fbpx

Infiintare PFA in Bucuresti

Documentele necesare pentru infiintare PFA in Bucuresti. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular; Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2); Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea[…]