Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 25.900.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de[…]