Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

DR-13 Utilaje Agricole

Rulează videoul

Valoare Proiect:
300.000 Euro

Contributie proprie:
minim 35 %

Firme infiintate pana la data de 31.12.2021 inclusiv

Cooperative agricole, Fermieri

Lansare: urmeaza

Investitii mediul Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Investitii in achizitii de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 300.000 Euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Beneficiari eligibili:
• fermieri cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societătile cooperative care reprezinta interesele membrilor fermieri;
• grupuri și organizatii de producatori legal constituite în baza legislatiei nationale în vigoare si
recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Conditii de eligibilitate:
• Investitia trebuie sa se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum
12.000 € SO (Productia Standard totală);
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (dupa caz), anterior depunerii cererii de finantare, cu forma de desfasurare a activitătii economice cu care solicita sprijin prin prezenta interventie;
• Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata în baza documentatiei tehnico-economice;
• Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
• Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale în vigoare aplicabila proiectului;

• În cazul în care proiectul prevede investitii în echipamente de irigatii la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar daca îndeplinesc conditiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul ca:
a) în urma evaluarii ex-ante, investitia asigura posibile economii de apa de minimum 10%

și

b) în cazul în care investitia afecteaza corpuri de apa subterana sau de suprafata care au fost identificate ca nesatisfacatoare în planul corespunzator de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apa, este realizata o reducere efectiva a utilizarii apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competenta (daca este cazul), care sa contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apa.

Gama de sprijin la nivelul beneficiarului

Valoare maxima a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Tipul de plată: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Investitii eligibile
Vor fi sprijinite investitiile corporale legate de:
• extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de camp, prin achizitia de echipamente si utilaje agricole performante;
• achizitia de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricola), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrasamintelor si/sau a produselor de protectie a plantelor;
• achizitionarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră);
• investitii legate de utilizarea solutiilor digitale si de agricultura de precizie;
• achizitia de echipamante de irigatii atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).

Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
• Achizitionarea de software, identificat ca necesar în documentatia tehnico-economica a proiectului etc.

Cheltuieli neeligibile specifice:
• Achizitia de cap tractor;
• Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale și plantarea acestora din urma;
• Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;
• Achizitia de mijloace de transport pentru bunuri/marfuri, nespecializate pentru activitatea agricola vizata în proiect;
• Achizitiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
• Cheltuielile cu spatiile ce deservesc activitatea generala a exploatatiei agricole: spatii administrative, sali de sedinte, spatii de cazare, etc.;
• Cheltuielile generate de investitiile sprijinite prin Programele Sectoriale finanțate prin FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă).

Alte angajamente:
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevăzuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a contractului cu mai mult de 15%. Dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, în nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Principii privind selecția proiectelor
În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care contribuie la încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative, dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, asigurarea echității accesării fondurilor europene.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată dezvoltarea sectorului agricol.

Vreau sa aplic la Investitii in achizitii de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button