Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Anularea codului de TVA – Cum se procedeaza

Ce facem cand ne-a fost anulat codul de TVA conform art. 316. alin ( 11 ) ?

Pe scurt societatea nu isi poate deduce TVA-ul aferent cheltuielilor si in schimb este obligat la plata TVA-ului colectat. Suma de TVA colectata se raporteaza prin formularul 311.

Aici puteti verifica lista societatilor care au codul de TVA anulat conform art 316 alin 11.

Anularea codului de TVA. Cum procedam-

Societatea este afectata in situatia in care realizeaza operatiuni taxabile deoarece sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (8) din Codul fiscal, aspect reglementat prin normele de aplicare ale art. 316 pct. 78 alin. (9) „In cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata de organele fiscale competente, conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) si h) din Codul fiscal, nu se fac ajustari ale taxei aferente bunurilor prevazute la alin. (1), fiind supuse obligatiei de plata a TVA colectate conform art. 11 alin. (6) si (8) din Codul fiscal. ”

Prin alineatul (8) al art. 11 se interzice exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate si se impune obligatia de plata a TVA colectate pentru operatiunie taxabile desfasurate in perioada respectiva. De asemenea, societatea datoreaza TVA de plata si in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri si servicii impozabile in Romania.

Suma TVA colectata, datorata bugetului de stat, se raporteaza prin formularul cod 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal „reglementat prin O.M.F.P. nr. 795 din 19 februarie 2016. Acest formular se depune numai in perioadele in care au loc operatiuni taxabile/impozabile pentru care se datoreaza TVA.

 

Valentin Duta

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button