Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri Buget: 350 mil. euro

I. Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare de

evenimente.

Schema este în valoare de 350.000.000 – 265.000.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 39.750.000 cofinanțare de la bugetul de stat și 45.712.500 euro coparticipare proprie asigurată de beneficiar.

II. Valoarea grantului: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare după cum urmează:

 

III. Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.

IV. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate HORECA, turism, servicii din domeniul transporturilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.

V. Condiții de acordare:

  • Să aibă activitatea oprită sau întreruptă și firma să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019;
  • Să înregistreze profit sau după caz beneficii în unul din ultimele două exerciții financiare;
  • Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat;
  • Să facă parte din categoria IMM-urilor după verificarea statutului de întreprindere legală
  • Să nu aibă obligații restante la buget.

VI. Categorii de cheltuieli finanțate din grant:  cheltuieli cu stocuri de materie primă, materiale consumabile, mărfuri, achitarea datoriilor față de furnizori (inclusiv față de furnizorii de utilități), alte datorii față de furnizorii din activitatea curentă, cheltuieli cu echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, datorii privind chiria, datorii privind achiziția de servicii și reparații, cu excepția consultanței, cheltuieli cu echipamente de protecție medicală, cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar.

VII. Număr estimat de beneficiari: aproximativ 90.000 – 100.000

 

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button