Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Din februarie, iți poți înființa gratuit SRL-uri sau PFA-uri

Din februarie începând, antreprenorii îşi vor putea înfiinţa gratuit, la Registrul Comerţului, o societate cu răspundere limitată (SRL) sau se vor putea constitui ca persoane fizice autorizate (PFA), tot fără costuri. Măsura este inclusă într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial care mai elimină, printre altele, şi timbrul de mediu sau taxa radio-TV.

Eliminarea, de la 1 februarie 2017, a taxelor percepute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) la constituirea unei entităţi, fie ea cu personalitate juridică (SRL, SRL-debutant etc) sau fără personalitate juridică (PFA, întreprindere individuală/familială) este prevăzută în Legea nr. 1/2017, publicată vineri în Monitorul Oficial.

Pentru a înfiinţa SRL, este nevoie de întocmirea documentaţiei necesare şi depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul îşi stabileşte sediul profesional. În mod similar trebuie să procedeze şi titularii de PFA, care, înainte de toate, trebuie să îşi rezerve denumirea.

 

Mai jos va prezentam documentele care sunt solicitate la depunerea dosarului la ONRC in vederea deschiderii / infiintarii unei societati / firme in Bucuresti sau Ilfov:

Onorariul pe care il percepem pentru deschiderea societatii pentru Bucuresti sau Ilfov este de 600 lei + TVA pentru firmele care raman cu contabilitatea la noi  ( VEZI PRETURI CONTABILITATE ).

Pentru societatile care merg in alta parte cu contabilitatea onorariul este de 800 lei + TVA.

 1. Cererea de înregistrare (original)     11-10-150.pdf (41 downloads)
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală anexa_1_inregistrare_fiscala.pdf (46 downloads)   şi, după caz,
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2- original) –   Declaratie Model 2 (16 downloads)
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 5. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original)
 6. Actul constitutiv (original)
 7. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – de regula contract comodat   +  Acord asociatia de proprietari daca e cazul Formular Asociatia de Proprietari (19 downloads)
 8. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit.
 9. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social –
 10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – 200 lei
 11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) –
 12. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 13. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original)

Registrul_Comertului_-_foarte_apropiat_steaguri

Mai jos gasiti toate serviciile noastre la tarife foarte avantajoase pe care le prestam in relatia cu ONRC:

 • infiintare firma, societate, SRL, societate pe actiuni – SA, PFA, intreprindere individuala, intreprindere familiala, asociatie, fundatie, ONG, club sportiv
 • gazduire sediu social firma, societate, SRL, societate pe actiuni – SA, PFA intreprindere individuala, intreprindere familiala, asociatie, fundatie, ONG, rezervare nume firma
 • modificare act constitutiv firma, societate, SRL, societate pe actiuni – SA, pfa, intreprindere individuala, intreprindere familiala, asociatie, fundatie, ONG, club sportiv, modificare statut asociatie, fundatie, ONG
 • modificare, adaugare, eliminare, radiere obiecte de activitate, obiect principal de activitate sau obiecte de activitate secundare, autorizare obiecte de activitate, recodificarea codurilor CAEN
 • modificare, majorare, reducere , micsorare capital social,
 • modificare, schimbare sediu social , prelungire sediu social
 • modificare, schimbare denumire firma
 • cesiune actiuni firma
 • infiintare punct de lucru, sediu secundar, declarare punct de lucru, inchidere punct de lucru, autorizare punct de lucru
 • revocare administrator firma, numire administrator firma, prelungire mandat administrator
 • suspendare activitate societate, SRL, societate pe actiuni – SA, PFA intreprindere individuala, intreprindere familiala, asociatie, fundatie, ONG, reluare activitate firma suspendata
 • inchidere firma fara activitate, inchidere firma asociat unic, dizolvare firma, dizolvare judiciara, dizolvare fara lichidare, dizolvare voluntara, radiere firma, radiere firma suspendata, dizolvare si lichidare voluntara firma, dizolvare si lichidare simultana

 

Valentin Duta

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button