Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Dobanzi si penalitati ANAF. Cat sunt penalizat daca nu platesc la timp?

Conform noului cod de procedura fiscala de la 1 ianuarie 2016 noile valori pentru dobanzi si penalitati sunt urmatoarele: 0,02% / zi  pentru DOBANDA   si  0,01% / zi pentru PENALIZARI

S-a stabilit prin actul normativ ca pentru depasirea termenului privind obligatiilor de plata, contribuabilii vor datora statului, la fel ca pana acum, dobanzi si penalitati de intarziere.

Conform codului fiscal, dobanda este o obligatie fiscala accesorie reprezentand echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale principale ca urmare a neachitarii la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale.

La fel ca si in trecut,  dobanzile se vor calcula pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, valoarea dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, micsorata de la 0,03%, atat cat a fost pana la finalul anului 2015. Acest lucru corespunde unui nivel de 7,32% in acest an (2016 are 366 de zile), fata de 10,95% pe an, cat a fost anul trecut.

Dobanzi si penalitati ANAF

In ceea ce priveste penalitatea de intarziere, conform Codului de procedura fiscala, este o obligatie fiscala accesorie reprezentand sanctiunea pentru neachitarea la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale.

Penalitatea de intarziere se va calcula pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Conform noilor dispozitii legislative, penalitatea de intarziere a fost micsorata, de la valoarea anterioara, de 0,02%, pana la 0,01% pe fiecare zi de intarziere.

In acelasi timp, dispozitiile din noul Cod de procedura fiscala, introduc noutati in ceea ce priveste dobanzile si penalitatile de intarziere aplicate anumitor obligatii fiscale.

Mai exact, pentru diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se vor datora obligatii fiscale accesorii in limita sumei platite daca anterior stabilirii obligatiilor fiscale, debitorul a efectuat o plata iar suma platita nu a stins alte obligatii. Aceste dispozitii urmeaza sa fie aplicabile si in situatia in care debitorul a efectuat plata obligatiei fiscale, iar declaratia de impunere a fost depusa ulterior efectuarii platii.

 

Valentin Duta

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button