Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Granturi de sprijin pentru microintreprinderi – buget: 100 mil. euro

I. Obiectiv: Schema de finanțare are drept obiectiv finanțarea microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului.
Finanțarea asigură capitalul de lucru pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării activității acestora. Schema este în valoare de 100 milioane de euro – 85 milioane de euro din fonduri
europene nerambursabile și 15 milioane de euro cofinanțare de la bugetul statului.

II. Valoarea micrograntului: 2000 euro, o singură dată

III. Cofinanțare beneficiar: 0%

IV. Beneficiari:

  • IMM-uri cu asociat/administrator unic, fără contract de individual de muncă (IMM-uri fără salariați);
  • PFA-uri care desfășoară activități în domeniul artelor și spectacolului;
  • PFA-uri cu activități în domeniul sănătății, dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19.

V. Condiții de acordare:

  • Cifra de afaceri de cel puțin 5.000 euro în exercițiul financiar precedent;
  • Activitate curentă (operațională) minim 1 an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare;
  • Nu au beneficiat de prevederile legale privind șomajul tehnic;
  • Au obținut profit în unul din ultimii doi ani ai activității curente;
  • Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finanțare.

VI. Categorii de cheltuieli care se vor finanța:  cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe față de furnizori, cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal, privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente, cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale – inclusiv materiale destinate protejării împotriva COVID-19, cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților economice.

VII. Număr estimat de beneficiari: 50.000

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button