Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Granturi pentru digitalizarea companiilor

I. Obiectiv:

Bugetul total disponibil va fi de 105 milioane de euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), din care 100 de milioane de euro vor ajunge la IMM-uri, iar 5 milioane de euro vor fi folosiți de ADR-uri și celelalte instituții de stat implicate, pentru cheltuielile din procesul de implementare a schemei de minimis (salarii etc.).

Din suta de milioane de euro vor putea fi finanțate 1000 de firme la valoarea maximă a subvenției (100.000 euro). Dacă se vor cere și acorda subvenții mai mici, vor putea intra mai multe firme la finanțare.

Important: Un IMM beneficiar va suporta și el minimum 10% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din investiția sa. Cei 30.000-100.000 euro acordați acoperă 90% din cheltuielile eligibile.

III. Coduri CAEN exceptate la finantare:

Prezenta schema de minims se aplica intreprinderilor pentru care se constata ca nu au autorizate in certificatul constatator activitati din urmatoarele domenii:

2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice, 2612– Fabricarea altor electronice, 2620 – Fabricare calculatoarelor si echipamentelor periferice, 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii, 6201 – Activitati de realizare a software-ului la comanda, 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei, 6203 – Activitati de management a mijloacelor de calcul, 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei, 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe, 6312 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe, 6312– Activitati ale portalurilor web, 7211 – Cercetarea- dezvoltarea in biotehnologie, 7219– Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

 

Procedura publicata in Monitorul Oficial.

IV. Valoare grant si Beneficiari:   

  • IMM-uri cu profil non IT- grant 90 % – valori cuprinse intre 30.000 – 100.000 euro

V.Cheltuieli eligibile:

a)    Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;

b)    Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;

c)    Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;

d)    Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;

e)    Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;

f)    Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;

g)    Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

h)    Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;

i)    Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);

j)    Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;

k)    Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

 

 

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button