Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor

I. Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 euro cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.

Procedura publicata in Monitorul Oficial, publicate in 14.09.2020:

 1. Anexa 3 - Coduri CAEN Grant Investitii (8639 downloads)  
 2. Procedura Grant Investitii (2884 downloads)  

Procedura publicata in Monitorul Oficial, publicate in 06.08.2020:

 1. OUG 130/2020 (1365 downloads)  
 2. Coduri CAEN eligibile (2726 downloads)  

Procedura in dezbatere publica, publicata in data de 10.07.2020:

 1. Nota Fundamentare (3 downloads)
 2. OUG-acordare-granturi-pentru-IMM-3.docx (2 downloads)
 3. Anexa 3 Domenii de activitatea eligible in cadrul masurii (8419 downloads)

II. Valoarea grantului: 50.000 euro – 200.000 euro

III. Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie,
Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și minim 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

IV. Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • Servicii de reparații și întreținere;
 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • Confecții textile/pielărie;
 • Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 • Tehnologia informației și inteligență artificială;
 • Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 • Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.

 1. Anexa 3 - Coduri CAEN Grant Investitii (8639 downloads)  
 2. Anexa 3 Domenii de activitatea eligible in cadrul masurii (8419 downloads)    Varianta veche

 

V. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor


VI. Condiții de acordare:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

VII. Categorii de cheltuieli finanțate:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

VIII. Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 Criterii de selectie (1435 downloads) și includ:

a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);

b) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;

c) Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;

d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS;

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button