Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Grila evaluare Programul National Comert Servicii 2020

De aici se poate descarca proiectul procedurii si grila de punctaj

Proiect procedura COMERT V2 (1468 downloads)    publicat in 26.02.2020

Sintetizam mai jos principalele conditii ale programului precum si modificarile esentiale fata de editia trecuta din 2018:

 1. Bugetul pe 2020 este de 40.000.000 lei suficient pentru 160 beneficiari la o intensitate maxima a ajutorului;
 2. Societatile au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice;
 3. Introducerea punctajului pentru locurile de munca aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, pentru care se face dovada intoarcerea acestora din diaspora;
 4. Mentinerea locurilor de munca pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator semnarii contractului de finantare;
 5. In cazul locurilor de munca create in cadrul programului se vacanteaza beneficiarul are un termen de 45 zile sa ocupe locurile de munca vacante;  Fata de 30 zile in editia precedenta.
 6. Modificari pe criteriile de departajare. La punctaje egale va prevala:
  1. Valoarea procentului aferent aportului propriu;
  2. Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
  3. punctajul aferent ponderii investiiilor in echipamente tehnologice;
  4. numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create conform planului de afaceri;
  5. numarul mediu de salariati la 31.12.2019;
  6. data si ora inscrierii in program;
 7. Termenul limita de semnare a contractelor de finantare este 31 iulie 2020 pentru beneficiarii care merg cu aport propriu;
 8. Termenul limita de semnare a contractelor de finantare este 10 august 2020 pentru beneficiarii care au componenta de credit;
 9. Data limita de implementare este 13 noiembrie 2020.

GRILA DE EVALUARE:

 

CARE SUNT OBLIGATIILE BENEFICIARILOR?

IMM-urile beneficiare vor fi obligate, pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de ajutorului:

 1. sa mentina investitia pentru care primesc ajutorul in cadrul Programului;
 2. sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului;
 3. sa pastreze numarul locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere;

CINE POATE APLICA?

 1. Viitorii beneficiari vor fi persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata.
 2. O alta conditie de participare este ca firmele sa aiba cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.
 3. De asemenea, si codul CAEN pentru care solicita finantare va trebui sa fie autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.

CE POTI ACHIZITIONA PRIN PROIECT?

Ajutorul financiar nerambursabil se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:

a)achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;

b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor

f) achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004;

g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma),

i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 j) certificarea unui sistem de management al calitatii;

k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting);

l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile/alternative de energie1 pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare;

o)  comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);

p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii;

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button