Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Impozitare microintreprindere din aprilie 2017

Modificările aduse Ordonanţei vizează în principal scutirea de la plata impozitului pe profit a societăților care în prezent desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, modificarea încadrării în definiția microîntreprinderii prin majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro şi introducerea cotei de impozitare 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați.

În ceea ce priveşte ‘Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor’ se prevede modificarea uneia dintre condiţiile ce trebuie îndeplinită de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiţia microîntreprinderii în sensul majorării limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro.
În vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi se stabilește o cotă de impozitare de 1% pentru pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și în aceste condiții se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat.

Introducerea de reguli tranzitorii pentru persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii și care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 aprilie 2017.

 


“Mă bucură faptul că primele măsuri aprobate de către noul Guvern vizează mediul de afaceri, în special microîntreprinderile şi dezvoltarea activităţii de inovare, cercetare-dezvoltare. Consider că măsurile adoptate vor favoriza creşterea numărului de firme înfiinţate de către tinerii cercetători, vor stimula atragerea investiţiilor străine în România şi trecerea la o economie bazată pe inovare. Reducerea cotei de impozitare de la 2% la 1% şi modificarea pragului de la 100.000 euro la 500.000 euro vizează aproximativ 80% din microîntreprinderile active şi reprezintă o îmbunătăţire adusă cadrului fiscal şi un pas spre simplificarea administrativă.“, a precizat Ministrul Florin Jianu.

 

Valentin DUTA

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button