Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

DR-26 Sisteme de irigatii

Rulează videoul

Valoare Proiect:
500.000 Euro

Contributie proprie:
minim 35 %

Firme infiintate pana la data de 31.12.2021 inclusiv

Pentru: SRL

Lansare: urmeaza

Investitii mediul Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Infiintarea sistemelor de irigatii

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 500.000 Euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Condiții eligibilitate:
1. Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției;
2. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
3. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
4. Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI;
5. Sunt respectate condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021.

 

Principii privind selecția:
În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele prin care se va urmări acoperirea unei suprafețe irigate cât mai mari, realizarea proiectelor în zone care prezintă un potențial irigabil crescut, cât și a celor care implementează soluții moderne de agricultură de precizie.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor putea fi identificate și alte criterii.

Gama de sprijin la nivelul beneficiarului

Valoarea sprijinului va fi de maximum 500.000 euro/beneficiar
Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Acțiuni eligibile:
Investiții în active corporale:
1. Înființarea sistemelor locale de irigații la nivelul fermei, inclusiv montarea sistemelor de contorizare a apei, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat, montarea de echipamente pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc.), ca parte componentă a proiectului, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului și legislația națională aplicabilă în domeniu.

Investiții în active necorporale: Legat de investițiile propuse prin proiect sunt eligibile costurile generale direct legate de acestea, după caz, menționate în secțiunea 4.7 „Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală”.

Alte angajamente:
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%.

Principii privind selecția:
În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele prin care se va urmări acoperirea unei suprafețe irigate cât mai mari, realizarea proiectelor în zone care prezintă un potențial irigabil crescut, cât și a celor care implementează soluții moderne de agricultură de precizie.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor putea fi identificate și alte criterii.

 

La nivelul României există un număr total al exploatațiilor agricole de 3.422.030 ce deservesc o suprafață agricolă de aproximativ 12,502 mil. ha.
Având în vedere slaba adaptare a infrastructurii existente la noile structuri agricole, sectorul rămâne vulnerabil la condițiile climatice (alternanță secetă și inundații frecvente), cu efecte economice semnificative asupra viabilității economice pe termen lung a fermelor.
Această problemă devine mult mai acută în contextul încălzirii globale, a frecvenței fenomenelor climatice și a creșterii suprafețelor agricole afectate de secetă.
În contextul scenariilor climatice pe termen mediu și lung, conform cărora se așteaptă creșteri ale temperaturii medii anuale, se vor amplifica accidentele climatice datorate modificărilor climatice globale și care vor impune/solicita utilizarea irigațiilor ca măsură tehnologică de reducere a impactelor productive negative, nu numai ca măsură de asigurare a consumurilor specifice productive de apă.

Vreau sa aplic la Infiintarea sistemelor de irigatii

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button