Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Microintreprinderi Nord-Est

Rulează videoul

Valoare Proiect:
50.000 - 200.000 euro

Contributie proprie:
10%

Microintreprinderi infiintate pana la data de 03.01.2022

Pentru: SRL, SRL-D

Lansare: 15.11.2023

Microîntreprinderile din regiunea Nord Est.

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Sprijin pentru microintreprinderi – Regiunea Nord-Est

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 50.000 - 200.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea Nord-Est care:

 • Sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990;
 • Au sediul social situat in regiunea Nord-Est;
 • Au Locatia de implementare in mediul urban din Regiunea Nord-Est sau in statiunile turistice
 • Se incadreaza in categoria microintreprinderilor ( 0-9 angajati);
 • Sa activeze in domeniile de activitate eligibile conform Anexa activitatii eligibile;
 • A desfasurat activitate pe o perioada de cel putin un an fiscal;
 • A inregistrat profit din exploatare la 2022;
 • Isi asuma crearea unui loc suplimentar de munca fata de 2022;
 • Nu se afla in dificultate la sfarsit de 2022;
 • Nu a avut activitatea suspendata oricand in anul depunerii cererii de finantare;
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice in ultimii 5 ani ( inclusiv fonduri UE );
 • Nu au datorii la bugetul de stat sau local.

 

Bugetul apelului este de 30 milioane euro.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • minim 50.000 euro;
 • max. 200.000 euro;

Contribuție proprie: 10%

Ajutor financiar nerambursabil: 90%

Decontarea se face prin intermediul a trei tipuri de cereri:

 • Cererea de prefinanţare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor necesare pentru plata
  cheltuielilor aferente implementarii proiectelor finantate din fonduri europene, fara a depași 40% din valoarea totala a ajutorului, cu conditia constituirii unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în conditiile legii.
 • Cererea de plata, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor
  eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor
  pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor.
 • Cererea de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile,
  efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Activități eligibile:

 • Lucrari de construire/amenajare/modernizare/ asigurare a utilitatilor necesare investitiei;
 • Achizitia de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, clasa 2.3.6. „Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale”;
 • Achizitia de instalatii/ echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, în limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
 • Cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate;
 • Cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor de marketing si branding.

Solicitantii eligibili trebuie sa respecte urmatoarele:

 1. Crearea a minim 1 loc de munca;
 2. Mentinerea numarului mediu de salariati pe perioada de durabilitate a proiectului ( 3 ani de la realizarea platii finale in cadrul contractului de finantare);
 3. Asigurarea unei contributii proprii de minim 10%;
 4. Investitia sa inlcuda masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice;

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Vreau sa aplic la Sprijin pentru microintreprinderi – Regiunea Nord-Est

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button