Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Legea spalarii banilor 129/2019 – obligatii pentru SRL,  PFA, II, ONG

Legea spalarii banilor 129/2019 – obligatii pentru SRL,  PFA, II, ONG

In 21 iulie 2019 a intrat in vigoare legea nr. 129 (MO 589 din 18 iulie 2019) pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Legislatia introdusa este complexa si presupune un efort considerabil pentru conformare. Se definesc obligatii noi pentru entitatile raportoare, printre acestea fiind nominalizate SRL, PFA si II.

Prevederile principale sunt:

  • SRL,  PFA, II, sunt obligate sa raporteze orice tranzactie suspecta;
  • Sa raporteze orice tranzactie efectuata in numerar care depaseste pragul de 10.000 de euro,     Indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.
  • Pentru raportare trebuie sa aiba cont pe site-ul oficiului pentru spalarea banilor;
  • Termenul de 17 Ianuarie 2020 (pentru desemnarea persoanei responsabile cu raportarea).

Ce reprezinta spalarea banilor

Ca sa stabilim daca o tranzactie este suspecta trebui mai intai sa stim ce reprezinta infractiunea de spalare a banilor. Conform art. 49 din lege:

(1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani:

  1. a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
  2. b) ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
  3. c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri de catre o alta persoana decat subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni

Care sunt entitatile raportoare de tranzactii suspecte

Obligatia de a raporta tranzactiile suspecte pentru SRL, PFA, II conform  Art. 5 (1)  litera i) este destul de cuprinzatoare.

Art. 5 (1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:

  1. i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

Persoana desemnata

Art. 23 (1) Entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor încredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta. Imprimi în doua exemplare ambele formulare, le semnezi i și trimiți câte un exemplar la O.N.P.C.S.B. cu confirmare de primire

Amenzi

Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contravenţionala, administrativa sau penala. Amenzile pentru persoane fizice pornesc de la 25.000 lei si ajung la 150.000 lei.

Pasi de urmat :

Pasul  1.Termenul pentru desemnarea unei persoane in relatia cu Oficiul pentru spalarea banilor este 17 Ianuarie 2020

Pasul 2. SRL, PFA, II trebuie sa obtineti un cont pe site-ul oficiului, aceasta fiind singura cale de transmitere a rapoartelor obligatorii.  http://www.onpcsb.ro/rapoarte-online-onpcsb/desemnare-persoane-si-raportare-on-line

Acesta obligatie revine fiecarei entitati.

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button