Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Microindustrializare 

Rulează videoul

Valoare Proiect:
500.000 lei

Contributie proprie:
15%

Firme infiintate pana la data de 31.12.2019 inclusiv

Pentru: SRL, SRL-D

Lansare: incerta

Investitii mediul Urban si Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Microindustrializare 2022 2023

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 500.000 lei pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

In cadrul sesiunii ce se va deschide în cursul anului 2022, doar urmatoarele categorii de beneficiari sunt eligibili: Microintreprinderi, Intreprinderi mici sau mijlocii infiintate pana la data de 31.12.2019

Intreprinderile selectate pentru finantare vor putea primi un ajutor financiar nerambursabil de maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 500.000 de lei.

Contributia proprie a beneficiarului va fi de cel putin 15% din valoarea cheltuielilor eligibile. De asemenea, beneficiarul va asigura în intregime cheltuielile neeligibile ce decurg din implementarea proiectului, precum TVA-ul.

Decontarea se face intr-o singura transa conform mecanismului decontarii cererii de rambursare!

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

a) Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu exceptia celor specificate de prezenta procedura de implementare. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, autoturismele 100% electrice, precum si deducerea a pana la 80% din costurile necesare pentru inventii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu inregistrarea si protejarea inventiilor, pentru cazul în care inventia conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activitatii de productie pentru care solicita finantare. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice si nici cheltuielile mentionate la art.4.3.1 lit. f.);

b) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare.

c) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevazute la 4.3.1 lit. a).

d) Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e) Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;

f) Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie în cadrul programului si este în valoare eligibila de maxim  25000 Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si înainte de semnarea acordului de finantare;

g) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei, decontabila în cererea de rambursare; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare;

h) Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în Romania de catre Guvernul Romaniei” în valoare de maxim 500 de  lei ;

i) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.

 1. sunt organizate în baza Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau în baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune în legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. au capital social integral privat;
 4. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 5. sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 6. codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. sunt infiintate pana la data de 31.12.2019 inclusiv;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 9. nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive;
 10. nu se afla în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  închidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 11. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurentei sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile si penalitatile aferente;
 12. creaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea în vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) în vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro

Vreau sa aplic la Microindustrializare 2022 2023

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

In acest moment nu exista documente afisate.
Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button