Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Micro / Mici – Sud Muntenia

Rulează videoul

Valoare Proiect:
50.000 - 200.000 euro

Contributie proprie:
10%

Microintreprinderi infiintate pana la data de 31.12.2021 inclusiv

Pentru: SRL

Lansare: Ghid in dezbatere

Mediul Urban si Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Microintreprinderi si Intreprinderi Mici – Sud Muntenia

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 50.000 - 200.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (Sud Muntenia):

 • Arges
 • Calarasi
 • Prahova
 • Dambovita
 • Giurgiu
 • Teleorman
 • Ialomita

Coduri CAEN eligibile:  COD CAEN SUD MUNTENIA 1.3A (25 downloads)

Pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 47.058.823,62 euro, din care:

 • contribuție FEDR – 40.000,00 euro;
 • contribuție Buget de Stat – 7.058.823,62 euro.

 

Alte conditii:

 • Societatea nu este in dificultate;
 • Societatea a obtinut profit din exploatare in 2022;
 • Societatea nu are datorii la bugetul de stat;
 • Societatea sa aiba autorizat codul CAEN pe care aplica la momentul inscrierii .

Prezentul apel de proiecte se supune regulilor privind ajutorul de minimis.

Ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă.

Modalitatea de acordare

 1. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
 2. valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare;
 3. plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.

Decontarea se face prin intermediul a trei tipuri de cereri:

 • Cererea de prefinanţare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor necesare pentru plata
  cheltuielilor aferente implementarii proiectelor finantate din fonduri europene,  cu conditia constituirii unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în conditiile legii.
 • Cererea de plata, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor
  eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor
  pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor.
 • Cererea de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile,
  efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

 • Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutorul de minimis în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:
  1. Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.
  2. Echipamente, dotări, active corporale
  3. Servicii
  4. Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

  Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

  (i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

  (ii) să fie amortizabile;

  (iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului.

  Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

  În conformitate cu prevederile art. 54, lit. (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060, în cadrul prezentului apel de proiecte se vor va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare de 4% asupra costurilor directe eligibile.

Nu sunt eligibile:

 1. Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mari, așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 precum și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM – urilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. microîntreprinderile, întreprinderile mici si întreprinderile mijlocii care au sediul social în afara regiunii de dezvoltare Sud Muntenia si microîntreprinderi, intreprinderi mici si întreprinderi mijlocii agricole și din industria alimentară.
 3. Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică;
 4. Microîntreprinderile, intreprinderile mici si întreprinderile mijlocii care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate:
  • au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar de natură să afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului de finanțare privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, respectiv au realizat schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, sau divizării societății după data publicării în consultare publică a GS;
  • nu are sediul social în Regiunea Sud Muntenia cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022;

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Vreau sa aplic la Microintreprinderi si Intreprinderi Mici – Sud Muntenia

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button