Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Micro / IMM – Sud Muntenia

Rulează videoul

Valoare Proiect:
300.000 - 3.000.000 euro

Contributie proprie:
30%

Microintreprinderi infiintate pana la data de 31.12.2021 inclusiv

Pentru: SRL

Lansare: Ghid in dezbatere

Mediul Urban si Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Microintreprinderi si IMM – Sud Muntenia

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 300.000 - 3.000.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (Sud Muntenia):

 • Arges
 • Calarasi
 • Prahova
 • Dambovita
 • Giurgiu
 • Teleorman
 • Ialomita

Coduri CAEN eligibile:  CAEN eligibil Sud Muntenia 1.3A (25 downloads)

Ghid in dezbatere publica: Data început: 09.02.2023  –  Data sfârșit: 03.03.2023

Alte conditii:

 • Societatea nu este in dificultate;
 • Societatea a obtinut profit din exploatare in 2022;
 • Societatea nu are datorii la bugetul de stat;
 • Societatea a obtinut venituri pe codul CAEN pe care aplica, in anul trecut (2022);

Pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 144.000.000,00 euro, din care:

Alocare FEDR: 122.400.000 euro  Alocare Buget de Stat: 21.600.000,00 euro

Valoarea  minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

–        500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

–        De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro

 

Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile și incluse în proiect.

Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate din ajutor de stat regional trebuie să reprezinte maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 30% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional este de 70%.

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro și a ratei forfetare stabilită in cadrul sectiunii 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor din prezentul ghid, în conformitate cu art. 54 lit. a din Reg. 1060/2021.

Decontarea se face prin intermediul a trei tipuri de cereri:

 • Cererea de prefinanţare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor necesare pentru plata
  cheltuielilor aferente implementarii proiectelor finantate din fonduri europene,  cu conditia constituirii unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în conditiile legii.
 • Cererea de plata, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor
  eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor
  pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor.
 • Cererea de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile,
  efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

 • Ajutor de stat regional. Categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional se referă la:

 

1.Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2.Echipamente, dotări etc.

3.Servicii

4.Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

(ii) să fie amortizabile;

(iii)    să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;

(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;

(v)valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 

 • Ajutor de minimis

 

În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

 1. proiectare şi asistenţă tehnică;
 2. activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 3. activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 4. activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 5. investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor.
 6. Activități de audit financiar

Nu sunt eligibile:

 1. Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mari, așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 precum și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM – urilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. microîntreprinderile, întreprinderile mici si întreprinderile mijlocii care au sediul social în afara regiunii de dezvoltare Sud Muntenia si microîntreprinderi, intreprinderi mici si întreprinderi mijlocii agricole și din industria alimentară.
 3. Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică;
 4. Microîntreprinderile, intreprinderile mici si întreprinderile mijlocii care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate:
  • au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar de natură să afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului de finanțare privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, respectiv au realizat schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, sau divizării societății după data publicării în consultare publică a GS;
  • nu are sediul social în Regiunea Sud Muntenia cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022;

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Vreau sa aplic la Microintreprinderi si IMM – Sud Muntenia

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button