Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Parc Fotovoltaic

Rulează videoul

Valoare Proiect:
max 20 mil euro

Contributie proprie:
aprox 50%

Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari

Pentru: SRL, SRL-D

Lansare: Mai-Iunie 2023

Investitii mediul Urban si Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Parc Fotovoltaic

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine max 20 mil euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Solicitanții eligibili sunt:
– Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România.

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:
1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală
6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

 

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat este de 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil nu poate depăși: 

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz;
– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

Beneficiarul are obligația de a menține investiția pe perioada valabilității contractului de finanțare și de a păstra documentele aferente proiectelor pe perioada de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
Beneficiarul este obligat să transmită Ministerului Energiei raportări privind progresul tehnic al investiţiilor, date privind indicatorii, precum și orice alte informații suplimentare legate de contractul de finanțare încheiat.
Termenele de transmitere a acestor raportări vor fi prevăzute în contractul de finanţare.
Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor plătit în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care au beneficiat conform schemei de ajutor de stat aferente.

Solicitarile de finantare si documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investitii finantate în cadrul Planului National de Redresare si Rezilenta. Platforma poate fi accesata la urmatorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Vreau sa aplic la Parc Fotovoltaic

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button