Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

POR 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte.
Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.
Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data de publicării variantei de lucru a ghidului, pe website-ul inforegio.ro.
Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pâna la data de 29.05.2020.
Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite răspunsuri individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Se pot finanta:
1. Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii
2. Extinderea capacității unei unități existente
3. Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
Nu sunt eligibile activitati de renovare a cladirilor existente.
Printre domeniile eligibile se numara:
• Programare și consultanță în IT, portaluri web;
• Fabricarea de echipamente electronice;
• Asistență medicală și stomatologică.
• Activități de depozitare;
• Hoteluri și alte facilități de cazare;
• Activități de construcții și se pot achiziționa utilaje;
• Confecții textile, încălțăminte, marochinarie;
• Producție publicitară;
• Colectarea și procesarea de deșeuri;
• Industria lemnului, procesare de bază și fabricarea de mobilier;
• Posturi radio și TV;

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button