Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programe pentru IMM face publica sinteza reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM

Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM face publica sinteza reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM ce a avut loc in data de 21.01.2016 la sediul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Având în vedere faptul ca rolul CCDIMM este acela de a identifica şi a dezbate probleme legate de sectorul IMM, de a face recomandări şi propuneri, având rol consultativ în aprobarea programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, reuniunea a fost convocata cu scopul de a supune spre aprobare si consultare primele 6 proiecte ale programelor naţionale ce vor urma sa fie derulate în anul 2016 de către directia de implementare a masurilor de sprijin in domeniul IMM prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru IMM si Cooperatie.

 

 

 

SINTEZA

reuniune Ianuarie 2016

a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM

 

Încheiată în urma reuniunii de lucru a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, organizat în conformitate cu prevederile Legii Nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin. (4).

Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiei cu Mediul de Afaceri din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, in data de 21 ianuarie, începând cu ora 10,00.

La şedinţă au fost prezenţi membri ai  Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM  precum şi conducerea şi personalul din cadrul ministerului, participanţii fiind menţionaţi în anexa 1.

Având în vedere faptul ca rolul CCDIMM este acela de a identifica şi a dezbate probleme legate de sectorul IMM, de a face recomandări şi propuneri, având rol consultativ în aprobarea programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, reuniunea a fost convocata cu scopul de a supune spre aprobare si consultare primele 6 proiecte ale programelor naţionale ce vor urma sa fie derulate în anul 2016 de către directia de implementare a masurilor de sprijin in domeniul IMM prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru IMM si Cooperatie.

Proiectele procedurilor de implementare si ale grilelor de evaluare pentru cele 6 programe nationale au fost postate pe site-ul directiei de specialitate www.aippimm.ro în dezbatere publica incepand cu data de 7 ianuarie 2016, pentru a permite membrilor CCDIMM, mediului de afaceri, aplicantilor, celor interesati, sa vina cu propuneri, sugestii si observatii asupra acestora pana in data de 20.01.2016. Pana la data sedintei, directia de specialitate a centralizat toate propunerile si sugestiile de imbunatatire a programelor in vederea discutarii lor in cadrul reuniunii.

 

Cele şase proiecte de procedurilor programelor discutate au fost:

 

1.Proiectul procedurii de implementare a Programului naţional multianual de microindustrializare;

2.Proiectul procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

3.Proiectul procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START;

4.Proiectul programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti in afaceri;

5.Proiectul programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

6.Proiectul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

 

    

D-l Secretar de Stat Claudiu Vrinceanu, presedintele CCDIMM, a deschis lucrările reuniunii, mulţumind membrilor comitetului, invitatilor din mediul de afaceri si personalului directiei de specialitate si al oficiilor teritoriale pentru IMM si Cooperatie pentru implicarea acestora in sprijinirea dezvoltarii acestui sector atat de important pentru economia nationala si pentru faptul ca prezenţa la acest eveniment a atins un numar record de participanti.

De asemenea, domnul Secretar de Stat Vrinceanu, si-a manifestat increderea ca in perioada de guvernare a echipei din care face parte se va concentra pe continuarea politicilor si programelor care au dat rezultate in economia nationala si va incerca sa aduca schimbari acelor aspecte care au ingreunat acest proces de sprijinire a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

 

 

Dl Director Adrian Panait, conducatorul structurii guvernamentale de specialitate in domeniul implemementarii si gestionarii masurilor de sprijin de la bugetul de stat a intreprinderilor mici si mijlocii, a deschis sesiunea de consultari tehnice cu prezentarea unui raport al implementarii programelor in anul 2015, atat cu aspecte pozitive cat si negative, evidentiind deciziile bugetare tarzii si nepotrivite ale anului 2015, decizii care puteau conduce la blocarea activitatii de sprijinire a sectorului IMM prin finantare de la bugetul de stat, acest fapt fiind evitat numai prin eforturi suplimentare ale personalului din cadrul oficiilor din subordine si a directiei de specialitate. Cu toate acestea, situatia centralizata la nivel national a rezultatelor in economie a implementarii programelor de sprijinire a infiintarii si dezvoltarii IMM de la bugetul de stat in anul 2015 se prezinta astfel:

– Număr de noi locuri de muncă create şi păstrate 3 ani la nivel national de catre programele mai sus mentionate in anul 2015: 6195 locuri de munca

– Număr de locuri de munca nou create din randul absolvenţilor sau somerilor 1974 locuri de munca

– Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii- 472

– Numar de investitii in mediul rural 450

 

Domnul Director Adrian Panait a precizat ca numarul locurilor de munca noi create in economie intr-un an dificil de implementare, respectiv 6195 de noi locuri de munca ce urmeaza a fi pastrate inca minim 3 ani incepand cu 2016, este considerabil mai mare decat cel generat de alte structuri care gestioneaza fonduri nerambursabile si asta cu personal insuficient si remunerat necorespunzator in medie cu 1100 de lei lunar.

 

Observatii tehnice propuse, supuse votului CCDIMM si aprobate in cadrul reuniunii:

 

 1. Programul naţional multianual de microindustrializare:
 • eliminarea condiției de vechime maximă de 5 ani a societăților aplicante și introducerea condiției de vechime minimă de 2 exerciții financiare;
 • inlocuirea modalitatii de acordare a punctajului pentru praguri de valoare a investitiei eligibile in procent de aport propriu;
 • eliminarea categoriei “administrator” din cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.2. litera d)  din procedura analizata;
 • adaugarea in categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hartie si carton;
 • acordarea de punctaj suplimentar la finantare societătilor care au obtinut profit din exploatare la 31.12.2015 si eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit;
 • reformularea acordării punctajului pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe, urmând a se cumula cu ponderea mijloacelor fixe din categoria 2.1. si 2.2. din HG 2149/2004, raportată, în procente, la valoarea totală a cheltuielilor eligibile;
 • eliminarea conditiei minime de vechime pentru categoria “somer” din punctaje;
 • eliminarea obligativitătii stampilei pe documente;
 • depunerea documentatiilor într-un singur original si o copie certificata in loc de 1 original si 2 copii conforme cu originalul;
 • adaugarea sintagmei “cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata” pentru toate locurile de munca punctate in cadrul programului;

 

 

 

 

 

 

 

 1. Programul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural:
 • preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;
 • eliminarea din categoria aplicantilor eligibili a formei de organizare Intreprindere Familiala (IF);
 • eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a construcțiilor;
 • verificarea existenței autorizarii codului CAEN al furnizorilor beneficiarului finanțării;
 • reformularea obligativitatii sediului si tuturor punctelor de lucru in mediul rural;

 

 1. Programul START:
 • preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;
 • acordarea de punctaj suplimentar pentru activitătile din categorii apartinând industriilor creative, asa cum sunt mentionate în Strategia Orizont 2020;
 • implementarea in aplicatia de inscriere a posibilitatii de descarcare a planului de afaceri trimis spre verificare in format *.pdf, imediat dupa trimitere;
 • simplificarea modalitatii de completare in aplicatie a fluxului de numerar previzionat;
 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;
 • acceptarea ca si furnizori eligibili de consultanta si a ONGurilor;

 

 1. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;
 • reformularea legaturii activelor achizitionate cu activitatea pe care aplica in sensul inserarii cheltuielilor comune domeniilor de activitate;

 

 1. Proiectul programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti in afaceri;

 

 • preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;
 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;

 

*in cadrul reuniunii s-a discutat forma de implementare a programului in vederea realizarii proiectului de procedura de implementare, a modificarii de acte normative necesare lansarii programului urmand, dupa aceasta etapa si cele impuse de legislatie, sa fie afisate in dezbatere publica variantele propuse a fi dezbatute cu CCDIMM in functie de capacitatea ramasa de implementare a Oficiilor si a directiei de specialitate in urma celor 6 reorganizari in ultimii 4 ani;

 

 1. Proiectul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

 

 • a fost votat in forma actuala a proiectului cu posibilitatea transmiterii de noi cheltuieli eligibile ce pot aduce plus-valoare IMM-urilor, de catre toti membrii invitati.

 

 

Alte precizari:

 

La sugestia tuturor membrilor CCDIMM de a lansa programele in regim de urgenta pentru a permite aplicantilor si implementatorilor timpi suficienti de derulare a activitatilor acestora domnul Director Adrian Panait a amintit prevederile initiativei legislative a Consiliului Concurentei OUG 77/2014 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 20/2015 care impune structurii de specialitate pasi suplimentari de parcurs in lansarea programelor fata de anii precedenti, respectiv:

 1. Să informeze Consiliul interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” cu privire la intenţia de a institui o măsură de acest tip şi solicită iniţierea, de către Ministerul finanţelor Publice, a Memorandumului privind încadrarea măsurii în cauză în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
 2. Să transmită Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare evaluării şi încadrării măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
 3. Să solicite Ministerului Fondurilor Europene punctul de vedere privind complementaritatea măsurii de ajutor cu programele finanţate din fonduri europene (complementaritatea trebuie să evidenţieze dacă există o suprapunere a măsurii ce se intenţionează a fi instituită, finanţată de la bugetul de stat, cu măsurile finanţate din fonduri europene).
 4. Ministerul Finanţelor Publice sa analizeze strict din perspectiva încadrării în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român informaţiile transmise de furnizori/iniţiatori, luând în considerare minuta consultărilor din cadrul CIAS şi punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene privind complementaritatea măsurii de ajutor de stat cu programele finanţate din fonduri europene.
 5. Memorandum iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, avizat de instituţia furnizoare a măsurii de ajutor de stat/de minimis şi aprobat de Primul-ministru al României.
 6. Măsura de ajutor de stat exceptată de la obligaţia de notificare la Comisia Europeană poate fi pusă în aplicare doar după avizarea acesteia de către Consiliul Concurenţei. În vederea avizării, vor fi transmise Consiliului Concurenţei, pe lângă proiectul actului normativ de instituire a măsurii (HG, Ordin etc. atasat), o copie a memorandumului menţionat, împreună cu analiza de oportunitate, elaborata conform prevederilor. art. 3 , alin (4) din OUG 77/2014.

 

La solicitarea CCDIMM reprezentantii Consiliului Concurentei prezenti la reuniune au fost de acord cu propunerea in unanimitate a modificarii actului normativ, avand in vedere faptul ca  programele nationale sunt deja legiferate prin legea 346/2004 completata si modificata ulterior si deja bugetate prin legea bugetului de stat pentru anul 2016.

 

Procedurile celor 4 programe nationale bugetate si neanalizate in reuniunea CCDIMM din 21.01.2016 vor fi elaborate si publicate in dezbatere publica in cazul in care in urma analizei capacitatii de implementare a oficiilor si structurii de specialitate se vor regasi resurse umane si materiale necesare acestui demers.

 

Oficiile Teritoriale pentru IMM se confrunta de la an la an cu un volum crescut de munca generat de marirea numarului de programe nationale, in conditiile in care personalul este redus, slab remunerat iar capacitatea tehnica este la un nivel critic. Desi structurile din teritoriu trebuie sa acopere in medie 4 judete fiecare, acestea nu dispun nici macar de un autovehicul necesar verificarilor impuse de legislatie la fata locului. Echipele minime impuse de procedurile de implementare fiecarui Oficiu in parte (echipe de evaluare/monitorizare/certificare/plata / contestatii / ofiter inregistrare) depasesc cu mult numarul angajatilor existenti, drept pentru care se impune suplimentarea urgenta a personalului din oficii si gasirea unei solutii de remunerare normala a acestuia, pentru a evita un blocaj al activitatii.

 

In cadrul reuniunii membrii comitetului consultativ au identificat posibilitatea delegarii de atributii de catre Ministerul Fondurilor Europene a calitatii de organism intermediar pentru axele de antreprenoriat bugetate din fonduri comunitare, pe de o parte datorita experientei structurilor din domeniul IMM dovedite prin rezultate concrete in economie ale activitatii, iar pe de alta parte ca prima solutie in rezolvarea problemelor de salarizare si a fluctuatiei permanente de personal generate de nivelul salarial. CCDIMM a votat in unanimitate  demararea eforturilor de sprijin ale acestui demers!

 

D-l Secretar de Stat Claudiu Vrinceanu, a inchis reuniunea CCDIMM, a multumit tuturor celor prezenti pentru implicare in activitatea de sprijin a IMM si a invitat in continuare mediul de afaceri si organizatiile din domeniu la comunicare si implicare in problemele dar si solutiile acestui sector.

 

Întocmit,

Secretariat C.C.D.I.M.M.,

21.01.2016, Bucureşti

                                                                                   

 Anexa 1

 

Organizatii prezente la reuniunea CCDIMM 21.01.2016

 

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Camera de Comerț și Industrie a României

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București

Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești — UCECOM

Uniunea Națională a Cooperației de Consum —CENTROCOOP

Confederația Patronală din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania —CONPIROM

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România — PTIR

Uniunea Națională a Patronatului Român — UNPR

Asociația Romana a  Băncilor

Federația Patronală a Textilelor, Confecției și Pielăriei —FEPAIUS

Federația Patronală din Industria Construcțiilor de Mașini —FEPACM

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice AM POR

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Educației Nationale si Cercetarii Stiintifice

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale AM PNDR

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci — OSIM

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor — ORDA

Oficiul Național al Registrului Comerțului

Patronatul Român

Asociația pentru Antreprenoriat din România (A.P.A.R.)

Agenția pentru Dezvoltare Regională 1 Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională 2 Sud-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională 3 Sud

Agenția pentru Dezvoltare Regională 4 Sud-Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională 7 Centru

CEC Bank

Consiliul Concurenței – Direcția Ajutor de Stat

Reprezentanti IMM ce au solicitat si primit aprobarea participarii

Reprezentanti ai celor 8 Oficii Teritoriale pentru IMM si Cooperatie

Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM

 

SURSA http://www.aippimm.ro/

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button