Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

„Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață” – în 2016 acest program are un buget alocat de 21,049 milioane de lei.

Se estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program, al cărui obiectiv este sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Schema de finanțare: alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.

restaurant

ACTIVITĂŢI  ŞI CHELTUIELI  ELIGIBILE

 

 

Nr. crt. 

Activităţi eligibile

 

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activitate

– lei  –

Documente justificative care însoţesc formularul de decont (exemplarul original)
1.Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)·      cheltuieli pentru achiziţionare60.0001.Certificatul de garanţie, original;

2.Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.Copie certificată după extrasul de cont;

5.Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

2.Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

 

·   cheltuieli pentru achiziţionare4.0001.     Documente de garanţie, original;

2.Factură fiscală , original;

3.Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.Copie certificată după extrasul de cont;

5.Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

3.Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

 

·      cheltuieli pentru achiziţionare5.0001.    Documente de garanţie şi de conformitate, original;

2.    Factură fiscală , original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

4.Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

 

·    cheltuieli pentru achiziţionare4.0001.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Declaraţia de instalare conform Hotărârii Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, original şi copie certificată;

3.    Factură fiscală , original;

4.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

5.    Copie certificată după extrasul de cont;

6.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

5.Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;· cheltuieli pentru achiziţionare135.000

 

1.  Certificatul de garanţie, original;

2.  Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original şi copie certificată;

3.  Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original,după caz;

4.  Copie certificată  după extrasul de cont;

5.  Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

 

6.Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004;

 

● cheltuieli pentru achiziţionare135.000

 

1.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată  după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa  activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

7.Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;·    cheltuieli pentru achiziţionare.

 

30.0001.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

2.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

3.    Copie certificată  după extrasul de cont;

4.    Contractul cu francizorul, tradus în limba română şi legalizat(dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba română şi legalizată(dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană; (pentru francize);

5.Documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat(pentru etichetare ecologică);

6. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

8.Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;·      cheltuieli pentru achiziţionare135.0001.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată  după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

9.Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare respectiv cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;·          cheltuieli pentru achiziţionare135.0001.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată  după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

6.    Cartea de identitate a mijlocului de transport din care sa reiasă tipul (autoutilitară, etc)

10.Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/ sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/ siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat;●Taxa de audit şi certificare

 

 

 

12.0001. Contract de prestări servicii[2];

2. Factură fiscală, în original ;

3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4. Copie certificată  după extrasul de cont;

5. Original şi copie certificată după certificatele emise de organismele de certificare;

6. Copie după documentul care atestă  acreditarea sau recunoaşterea europeană  a acestora.

11.Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate[3], (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au altă pagină web;·  Elaborarea de pagini WEB pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;

·  taxa de achiziţionare a domeniului Internet;

 

8.0001. Contractul de prestări servicii[4], privind realizarea paginii web, cu specificarea adresei paginii WEB, original

2. Factură fiscală, în original;

3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original, după caz;

4. Copie certificată  după extrasul de cont;

5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

 

 

12.Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie5 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;● cheltuieli pentru achiziţionare135.0001.  Certificatul de garanţie, original;

2.  Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.  Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.  Copie certificată  după extrasul de cont;

5.  Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

 

13.Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;● cheltuieli pentru achiziţionare10.000  

1. Factură fiscală, în original;

2. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca), original, după caz;

3. Copie certificată  după extrasul de cont.

4. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

 

14.Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă·      cheltuieli pentru achiziţionare10.0001.Contractul de prestari servicii incheiat cu furnizorul de formare profesionala;

2. Copie a cerificatului/diplomelor de absolvire/ atestatului;

3. Factură fiscală, în original;

4. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca), original, după caz;

5. Copie certificată  după extrasul de cont.

 

15.Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;● comisionul de garantare8.000

 

1.Contractul de garantare cu FNGCIMM;

2. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin banca), original, după caz;

3. Copie certificată  după extrasul de cont.

16.Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul programului6;·   Tarif de consultanţă, cu menţionarea documentaţiei elaborate în cadrul contractuluiMaximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului cumulat cu poziţia nr.17, mai puţin consultanţa dar nu mai mult de 5769 lei1. Contractul de prestări servicii cu consultantul[5] 7;

2. Copie după certificatul constatator al furnizorului de consultanţă, cu codul autorizat din CAEN clasa 70;

3. Factură fiscală, în original;

4. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca), original după caz;

5. Copie certificată  după extrasul de cont;

6.Proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

17.Achiziţionarea de servicii de consultanţa primită în scopul întocmirii documentaţiei şi  implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, simplu sau integrat;

 

·  Tarif de consultanţă, cu menţionarea documentaţiei elaborate în cadrul contractuluiMaximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului cumulat cu poziţia nr.16, mai puţin consultanţa

dar nu mai mult de 5769 lei

1. Contractul de prestări servicii cu consultantul[6] 8;

2. Certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (în copie certificată);

3. Specificaţia activităţilor şi documentelor elaborate în cadrul consultanţei:

– procesul verbal de instruire în SMC sau declaraţia pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal, privind evidenţa nominală a salariaţilor care au participat la consultanţă, respectiv funcţiile deţinute de aceştia în cadrul societăţii comerciale;

– Manualul calităţii în format electronic (CD, dischetă);

– lista procedurilor de sistem;

– lista procedurilor operaţionale;

4. Factură fiscală, în original;

5. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca), original, după caz;

6. Copie certificată  după extrasul de cont;

7.Proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

 

 

[1]      maxim 90% din valoarea investiţiei(exclusiv TVA); valoarea totală a AFN nu poate depăşi 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

[2]      În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de certificare furnizate.

[3] Padina web se realizează în limba română şi este functional la data depunerii decontului si pe toata perioada de monitorizare;

4 În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii, data la care este functională pagina web şi adresa paginii WEB.

5  Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.

6 Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare.

7  În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.

8      În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.

 

Ne poti scrie aici pentru consultanta pe acest program:

[contact-form to=’office@just-ideas.ro’ subject=’Program ROMANIA START UP’][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Comentariu’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button