Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul de finantare IMM Invest Romania 2022

Programul de finantare IMM Invest Romania 2022

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat marți, 1 februarie 2022, publicarea spre consultare publică a programelor IMM PROD, RURAL INVEST, INNOVATION și GARANT CONSTRUCT.

 

I.  Programul IMM PROD   –  Vezi Fisa Program

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru:

 • încurajarea producției autohtone, creșterea capacității de producție,
 • reconversia de la intermediere la producție,
 • digitalizarea activității,
 • alinierea la obiectivele de mediu (inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție).

Beneficiarii eligibili:

 • IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri;
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție;
 • Formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de productie, conform legii, din zona urbană.

Activități eligibile:

 • Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • Construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor,
 • Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy)
 • Capital de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție
 • Achiziția de terenuri pentru construcția/amenajarea de hale de producție.

Caracteristici credite eligibile:

 • unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv pentru achiziția de părți sociale; şi/sau
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei;

  • refinanțarea creditelor acordate inclusiv de alte instituții de credit decât cea pentru care se solicită garanția, creditele inițiale fiind pentru finanțarea unor activități eligibile în prezentul program.

 II. Programul RURAL INVEST   –  Vezi Fisa Program

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Perioada de creditare va fi de maxim 15 ani.

Beneficiarii eligibili vor fi entități care își desfășoară activitatea de producție, sau optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic, cum ar fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care își desfășoară activitatea în domeniul producției, formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, conform legii.

Activități eligibile propuse spre finanțare: sunt cele care se încadrează în categoria achiziției de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, construcția, precum și cele care se încadrează în categoria achiziției, amenajării de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, inclusiv achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy), achiziția de terenului agricol și asigurarea capitalului de lucru pentru firmele care deruleaza activitati eligibile în program.

Credite eligibile: credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de terenuri agricole, cumpărarea de părți sociale și/sau capital de lucru, în valoare maximă de 2.000.000 lei, garantate în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

 

III. Programul INNOVATION  –  Vezi Fisa Program

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Perioada de creditare va fi de maxim 15 ani.

Beneficiarii eligibili vor fi entități care își desfășoară activitatea de producție, sau optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic, cum ar fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care își desfășoară activitatea în domeniul producției, formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, conform legii.

Activități eligibile propuse spre finanțare: sunt cele care se încadrează în categoria achiziției de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, construcția, precum și cele care se încadrează în categoria achiziției, amenajării de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, inclusiv achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy), achiziția de terenului agricol și asigurarea capitalului de lucru pentru firmele care deruleaza activitati eligibile în program.

Credite eligibile: credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de terenuri agricole, cumpărarea de părți sociale și/sau capital de lucru, în valoare maximă de 2.000.000 lei, garantate în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

 

IV. Programul GARANT CONSTRUCT –  Vezi Fisa Program

Programul este gândit pe 2 subcomponente:

 • Susținerea proiectelor de investiții pentru IMMurile din sectorul construcții;
 • Susținerea proiectelor de investiții de scara mica pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în anul 2022 în cadrul programului este 2,5 mld. lei, din care 1,5 mld. lei pentru IMM -uri și 1 mld. lei pentru UAT-uri.

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, care își desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor. Tipul și valoarea maximă a creditelor garantate, procentele de garantare si valoarea maximă a garanției acordate vor fi stabilite la nivel de detaliu în legislația incidentă.

Activitățile eligibile propuse spre finanțare constau în achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții, construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor, achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) și finanțarea capitalului de lucru pentru firmele care derulează contracte în sectorul construcții.

Credite eligibile:

 • credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de părți sociale; şi/sau
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei. De asemenea, se vor putea refinanța creditele acordate inclusiv de alte instituții de credit decât cea pentru care se solicită garanția, creditele inițiale fiind pentru finanțarea unor activități eligibile în prezentul program.

 

Cadru legal

Legislatie aferenta 2020 – 2022

OUG  nr. 110/2017  privind  Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, cu modificari si completarile aduse prin OUG  9/21.03.2020 si OUG 42/04.04.2020.

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului daca la data acordarii creditului indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ale institutiei finantatoare si, cumulativ, urmatoarele criterii principale:

 1. Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
 2. Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2020 sau dacă inregistreaza restante, acestea sunt incadrat in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
 3. Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2020 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.
 4. Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantţia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel puţin 100% valoarea finanatarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
 5. Impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 6.  Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie, activitati de protectie si garda, activitati de servicii privind sistemele de securizare, activitati de investigatii.

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button