Programul Femeia Antreprenor / Manager 200.000 lei

Fonduri noi in 2022: Max. 200.000 lei pentru firme, prin programul Femeia Antreprenor

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii deținute majoritar de femei vor putea obține noi fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei, în anumite condiții prezentate mai jos in grila de punctaj, prin programul Femeia Antreprenor 2022, conform unei propuneri oficiale de procedură de implementare emise de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT). Vezi aici anuntul oficial.

Programul Femeia Antreprenor sau Femeia Manager, cum mai era cunoscut, a mai functiona in 3 editii in anii 2018,2019 si 2020. Acum, însă bugetul promis de Guvern este mult mai mare decât în anii trecuți.

Procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Femeia Manager 2022: beneficiare eligibile

Vor putea beneficia de ajutoarele de minimis din programul Femeia Manager 2022 firmele (SRL, cooperative etc) care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții, printre care:

  1. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.
  2. sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii (IMM), conform art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004.
  3. persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți NU pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;
  4. codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului conform unei liste care cuprinsă în anexa 1 la procedură. Codul CAEN eligibil trebuie să fie autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului. Finanțarea se solicită pe un singur cod CAEN.
  5. Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.
  6. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
  7. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  8. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
  9. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
  10. creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN). În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare.

 

Peste 800 de clienti au obtinut fonduri nerambursabile cu noi. Vezi portofoliul nostru aici https://portofoliu.just-ideas.ro/

Vezi echipa noastra

Valentin Duță
Follow me
Ultimele postari ale lui Valentin Duță (vezi toate)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3.579 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress