Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul Femeia Antreprenor / Manager

Rulează videoul

Solicita oferta program Femeia Manager


200.000 lei

minim 15 %

Pentru: SRL, SRL-D

Firme infiintate de catre un asociat de sex feminin

Lansare: Sesiune Inchisa

Investitii mediul Urban si Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Programul Femeian Manager / Antreprenor

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea și conformitatea proiectului propus și cautam soluții pentru a avea șanse cât mai mari de reușita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în funcție de nevoile tale ținând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea dosarelor de achiziție ( minim trei cereri de oferta și dovada transmiterii acestora ) și a cererilor de rambursare sau plata.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportările de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani , începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

just ideas

Obtine 200.000 lei pentru afacerea ta!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Sunt eligibile societatile înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020. Societati care nu au datorii la bugetul de stat.

Prin program se finanţează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:

Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:

Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Pentru decontarea proiectului se vor folosi ambele variante de decontare:  „Cerere de plata” si „Cerere de rambursare” 

„Cerere de plata” – presupune livrarea echipamentelor de catre furnizor pe baza unei facturi cu plata la termen. Termenul de incasare este de 45 zile.„Cererea de rambursare” – este de doua feluri, din surse proprii sau prin creditul punte.
In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

1.  Echipamente tehnologice,  inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format  din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională,  inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme  audio-video. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. 2.  Achiziționarea de spaţii de  lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ 3.  Mijloace de transport:  autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri,  ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și  semiremorci 4.  Achiziţionarea de mobilier,  aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale 5. Achiziţionarea de echipamente  de încălzire sau climatizare   6. Salariile, Servicii de contabilitate, utilitățile (energie  electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile  aferente chiriilor pentru spaţii de lucru; Maxim 5.000 lei suma forfetara pentru proiectele de 100.000 lei si maxim 10.000 lei suma forfetara pentru proiectele de 200.000 lei. 7. Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

8.  Active necorporale  referitoare la brevete de inventie , francize; 9.   Cursuri de dezvoltare a  abilităţilor antreprenoriale  ( Limita 1000 lei ); 10.  Taxa pe valoarea adăugată  (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal; 11.  Consultanţă pentru  întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului  program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000  lei; 12. Software-uri necesare desfăşurării activităţii

Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis.

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro

Vreau sa aplic la Programul Femeian Manager / Antreprenor

Oferta consultanta Programul Femeian Manager / Antreprenor

 • Analiza eligibilitatii/conformitatii solicitantului
 • Intocmirea documentatiei tehnice
 • Calcularea bugetului
 • Calcularea bilanțului previzionat pe cei 3 ani
 • Completarea anexelor necesare depunerii proiectului
 • Conceperea si redactarea oricaror documente apreciate de Finantator sau Prestator ca necesare si utile pentru accesarea programului de finantare identificat
 • Depunerea dosarului de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului
 • Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator
 • Pregatirea cererilor de oferta
 • Elaborarea procesului verbal de stabilire a castigatorului pentru toate cheltuielile din buget
 • Elaborarea cererilor de plata

Oferte echipamente IT Programul Femeian Manager / Antreprenor

 • EVALUARE
 • Analizam împreună proiectul tău  pentru a-ți înțelege nevoile. Este important să ne spui ce așteptări ai.
 • OPTIMIZARE
 • Stabilim împreună nivelul de performanță al echipamentelor IT în funcție de domeniul în care vrei să activezi. Apoi căutam soluția optimă ținând cont de bugetul alocat, bineînțeles având în vedere disponibilitatea ulterioară a echipamentelor.
 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTE
 • Îți vom întocmi toate documentele necesare în vederea achiziționării echipamentelor IT: contract de furnizare, declarație de inovație, factura de avans, certificat de garanție, proces verbal de predare-primire, etc.
 • LIVRARE
 • Îți livrăm echipamentele unde dorești, iar dacă ai nevoie îți oferim gratis instalarea programelor software pe care le-ai achiziționat.
Call Now Button