Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul InvestAlim

Rulează videoul

Valoare Proiect:
Minim 500.000 euro

Contributie proprie:
25%

Operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990

Pentru: SRL, SRL-D, SA

Lansare: August-Septembrie 2023

IMM, Societati Mari

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Programul InvestAlim

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine Minim 500.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului întreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, urmatoarele criterii de
eligibilitate:
a) sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) realizeaza o investitie initiala în Romania, în unul dintre sectoarele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta;
c) nu intra in categoria „intreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
d) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla
în situatii similare în urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minims, sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost deja executate si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta, conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu au efectuat o relocare catre unitatea în care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrarii cererii de acord pentru finantare
si, la momentul inregistrarii cererii, ofera un angajament ca nu vor face acest lucru pentru o perioada de pana la doi ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul;
g) nu înregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare;
h) sunt înregistrate cu sediul social în România cel putin la momentul primei plati a ajutorului.

Societatiile ce activeaza in domeniile de activitate eligibile – conform Anexa ” Lista coduri CAEN eligibile” 

 

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • valoare totala, fara TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;

Beneficiarii sunt operatori economici constituiti conform Legii nr. 31/1990. Acestia trebuie sa asigure o contributie financiara de cel putin 25% din costurile totale ale proiectului de investitii, din resurse proprii, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.

 

Programul INVESTALIM va fi derulat de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Bugetul maxim al Programului INVESTALIM pentru perioada 2023 – 2026 este de aproximativ 600 milioane euro, respectiv 148 de milioane euro anual.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Investitiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sa fie considerate investitii initiale, respectiv investitii initiale în favoarea unei noi activităti economice, astfel cum sunt definite la art. 6;
b) sa aiba o valoare totala, fara TVA, de minimum 2.500 mii lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500 mii euro;
c) sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri definit la art. 6;
d) sa demonstreze indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
e) sa indeplineasca indicatorii cantitativi si calitativi stabiliti prin Procedura privind implementarea Programului aprobata prin hotararea de Guvern prevazuta la art. 25;
f) sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la
data finalizarii acesteia;
g) sa genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii.

Intreprinderea are obligatia de a mentine in stare de functionare investitia initiala realizata, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii acesteia. Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit depasit sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada mionima de 5 ani.

 

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Vreau sa aplic la Programul InvestAlim

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button