Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

România Start Up Plus

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE a aprobat 169 proiecte, în valoare de 477 mil. euro, pentru apelul de proiecte “România Start Up Plus”.

Ministrul Rovana Plumb a decis suplimentarea alocării prevăzute inițial pentru apelul România Start Up Plus pentru a da posibilitatea antreprenorilor care au avut proiecte admise în urma evaluării să aibă acces la finanțare din fonduri europene.

Am considerat dintotdeauna că motorul de dezvoltare economică este ințiativa antreprenorială și acest demers de a suplimenta alocarea pe apelul România Start Up Plus este parte a acestei viziuni, a declarat ministrul delegat pentru Fonduri Europene, doamna Rovana Plumb.

Prin crearea a 5.070 de IMM-uri și a cel puțin 10.400 noi locuri de muncă, peste 50.000 de persoane (șomeri și/sau persoane inactive /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) vor beneficia de sprijin în cadrul celor 169 de proiecte aprobate.

Lista proiectelor selectate este disponibilă pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea POCU.

Informații despre „România Start Up Plus”
În acord cu prevederile Programului Operațional Capital Uman, activitățile eligibile în cadrul proiectelor admise urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană, fiind structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat (autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă, organizații sindicale și patronale, asociații profesionale și ONG-uri) care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat acorda subventii in valoare de 40.000 euro/ plan de afaceri și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.

Cum se desfasoara programul ?

Programul se desfasoara in 3 etape:

Etapa 1 – perioada de formare profesionala, timp in care viitori antreprenor participa la cursuri de formare si antreprenoriat. In aceasta perioada viitori antreprenori isi deschid societatea cu care aplica pentru obtinerea celor 40.000 euro.

Etapa 2 – perioada de implementare a proiectelor de finantare

Etapa 3 – perioada de monitorizare a proiectelor.

Cum se face inscrierea in cadrul programului ?

Fondurile pe programul Romania Start-up Plus sunt gestionate de organizatiile castigatoare din lista de mai jos.

Fiecare castigator dintre aceste organizatii ( Administratii publice, ONG-uri, societati private, etc ) vor scoate ghiduri de aplicare.

Care sunt cheltuielile eligibile ?

Fiecare organizatie isi va stabili lista cheltuielilor eligibile.

Care sunt obligatiile beneficiarilor ?

Beneficiarii trebuie sa creeze 2 locuri de munca in maxim 6 luni de la aprobarea proiectului.Activitatea trebuie mentinuta pe o perioada de minim 18 luni.

 

Cele 169 de proiecte România Start-up Plus (RSUP) sunt publicate pe o listă intermediară, dar pozițiile finale urmează să fie stabilite în urma soluționării contestațiilor:

Lista proiectelor selectate RSUP

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button