Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Scale-up Centru

Rulează videoul

Valoare Proiect:
25.000 - 200.000 euro

Contributie proprie:
10%

IMM-uri ce au desfasurat activitate pe o perioada de cel putin un an fiscal

Pentru: SRL, SRL-D

Lansare: Ghid in dezbatere

Microintrepinderi din regiunea CENTRU urban

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Sprijin pentru IMM-uri– Regiunea Centru

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 25.000 - 200.000 euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Solicitantii prezentului apel de proiecte sunt societatile care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înfiintate (start up), în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind
societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si:

 • La data lansarii apelului, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN – vezi lista codurilor CAEN eligibile) vizat de investitie, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a întreprinderii.
 • La data lansarii apelului, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investitia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau în anul 2019. Conditiile privind profitul și desfasurarea activitatii pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral nu se aplica microîntreprinderilor înfiintate în anul depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul a înregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 (un salariat), în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

sau

 • Solicitantul are cel putin un salariat cu norma întreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.
 • Nu se afla în stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a încheiat acorduri cu creditorii
 • Nu și-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situatii sau se afla în situatii similare în urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale
 • Nu este subiectul unui ordin de recuperare privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal sau incompatibil cu piata comuna sau nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata, inclusiv dobanda aferenta, anexandu-se dovezi în acest sens
 • Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale în vigoare;
 • Nu este in dificulate

 

Alocarea financiara 27.607.118 euro, din care 23.466.050 euro sprijin FEDR si 4.141.068 euro finantare de la bugetul de stat
Valoarea finantarii nerambursabile aferente proiectului:
Valoare minima a finantarii nerambursabile solicitate: 25.000 euro
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile solicitate: 200.000 euro
Start-up-uri: valoarea maxima a finantarii nerambursabile solicitate : 100.000 euro

Tipul apelului: Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limita de depunere a cererilor de finanțare.

Decontarea se face prin intermediul a trei tipuri de cereri:

 • Cererea de prefinanţare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementarii proiectelor finantate din fonduri europene, fara depasirea valorii totale eligibile a contractului de finantare, asa cum sunt prevazute in bugetale contractelor.
 • Cererea de plata, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finantare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor.
 • Cererea de rambursare, care reprezinta cererea depusa de un beneficiar prin care se solicita autoritații de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, efectuate conform contractului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii.

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Sunt finantate investitii în domeniile de activitate (clase CAEN) mentionate în Ghidul solicitantului si numai daca solicitantul activeaza sau doreste sa se extinda spre unul din domeniile de specializare inteligenta identificate în Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027.

A. Activitati aferente activitatii de baza:

 • Investitii în active corporale:
  • Construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
 • Investitii în active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi si active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;
 • Activitati de instruire a angajatilor:
 • Investitii în procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor

B. Activitati conexe activitatii de baza:

 • activitati de proiectare si consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare
 • activitati de consultanta privind managementul implementarii proiectului,
 • activitati privind auditul financiar al proiectului,
 • activitati obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului

Solicitantii eligibili trebuie sa respecte urmatoarele:

 1. Mentinerea investitiei realizata pe o perioada de cel putin 3 ani de la data finalizarii implementarii;
 2. Pastrarea numarului mediu de angajati inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare, pe tot parcursul perioadei de evaluare, selectie, contractare, implementare si monitorizare.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Vreau sa aplic la Sprijin pentru IMM-uri– Regiunea Centru

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button