Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Schema de ajutor de stat pentru HORECA si TURISM

 

I. Obiectiv:  Schema de ajutor de stat pentru Horeca si Turism. Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a-i ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă.

Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene. Se estimează că vpr primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Procedura finala publicata in Monitorul Oficial, la data de 14.06.2021:

  1. Procedura Final HORECA/TURISM in MO (1629 downloads)

Procedura finala in dezbatere publica, la data de 24.05.2021:

  1. Procedura Final HORECA/TURISM (628 downloads)

Procedura  in dezbatere publica, la data de 14.04.2021:

  1. Procedura HORECA/TURISM (1021 downloads)

Ordonanța de Urgență a Guvernului 10/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 186/24.02.2021:

  1. OUG 186-2 (655 downloads)

Propunerea de modificare a OUG-ului 224 din 2020

  1. OUG Modificare 224 (222 downloads)

Proiectul de procedura aparut in data de 25.11.2020:

  1. Proiect de procedura Ajutore de stat Horeca (1585 downloads)

II. Valoarea grantului:

Grantul se va acorda pentru acoperirea partiala a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

III. Cofinanțare: In acest moment nu sunt informatii despre cofinantare;

IV. Beneficiari:   

Codurile CAEN care ar urma să intre la finanțare vor fi:

  • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
  • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
  • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.
  • organizatorii de eveniment, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 8230;


V. Condiții de acordare: Conform procedura + criteriu de departajare „primul venit-primul servit”.

Aceasta metoda de inscriere a fost si la programul CAPITAL DE LUCRU. Vezi aici pe Youtube cum am reusit sa inscriem un proiect in 51 de secunde.

VI. Categorii de cheltuieli finanțate din grant:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale

i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

VII. Număr estimat de beneficiari: 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

VIII. Baza de calcul al ajutorului reprezinta:

a)pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;

c) pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

 

IX. Date program:

Analizând datele ANAF privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele:
– În privința structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%. Cei mai afectați au fost marii contribuabili (-64,8%), urmați de contribuabilii mijlocii (-48,4%) și de cei mici (-36,8%);
– În privința structurilor de alimentație, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmați de contribuabilii mici (-32,2%) și de cei mari (-27,8%);
– În privința agențiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmați de cei mijlocii (62,8%) și de cei mici (51,6%).

 

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button