Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Start-up Nation 2020 – finanțare de 200.000 lei pentru tinerii antreprenori


I . Valoarea ajutorului nerambursabil

 •  200.000 lei – 100% nerambursabili;
 •  Contribuție proprie beneficiar 0%;

II. Conditii Aplicant:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile
 • sunt IMM, (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13)
 • sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale,
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro


III. Grila de punctaj:

 [CP_CALCULATED_FIELDS id=”10″]


IV.  Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 • Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare;
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 •  Realizarea unei pagini web în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize[1], etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei;
 • Programe software necesaredesfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei.
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor
 • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:


V. Obligatiile programului:

 • Crearea a unui SINGUR loc de munca si mentinerea acestuia pe o perioada de 2 ANI incepand cu anul urmator implementarii proiectului.  Dar pentru obtinerea unui punctaj mare este necesar sa creati 2 locuri de munca. A se vedea grila de punctaj alaturata.
 • O alta obligatie este raportarea catre AIPPIMM pe o perioada de 3 ani.  Bunurile achizitionate prin proiectul nu pot fi instrainate/ vandute pe aceasi perioada de 3 ani.


VI. Decontarea cheltuielilor:

 • Pentru decontarea proiectului se pot folosi ambele variante de decontare:  „Cerere de plata” si „Cerere de rambursare” 

  „Cerere de plata” – presupune livrarea echipamentelor de catre furnizor pe baza unei facturi cu plata la termen. Dupa depunerea decontului si verificarea acestuia se face plata beneficiarului care la randul lui achita furnizorul. De regula termenul de incasare este de cca 45 zile.

  Cererea de rambursare” –  din surse proprii sau prin creditul punte. Cea mai folosita metoda de decontare este Cererea de rambursare cu ajutorului unui credit punte facut cu una din bancile partenere ale programului ( CEC, BT sau BCR )

 

Completeaza mai jos formularul daca doresti sa aplici pe programul Start Up Nation in anul 2019


Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button