Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Startup Nation 2024

Rulează videoul

Valoare Proiect:
250.000 lei

Contributie proprie:
minim 10%

Firme infiintate dupa data de 01.01.2021 inclusiv

Pentru: SRL,SRL-D

Lansare: momentan sunt doar promisiuni

Investitii mediul Urban si Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Startup Nation 2024

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 250.000 lei pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Conditiile pentru editia 4 nu sunt confirmate. Momentan sunt doar declaratiile ministrului Economiei, Radu Oprea: ” Ne dorim sa Lansam editia a patra a Start-up Nation anul viitor, cu fonduri europene, sunt peste 400 milioane de euro care pot fi folosite”

La ultima editie au fost urmatoarele conditii: 

Sunt eligibile societatile înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020. Societati care nu au datorii la bugetul de stat.

Conditiile pentru editia 4 nu sunt confirmate. Momentan sunt doar declaratiile ministrului Economiei, Radu Oprea: ” Ne dorim sa Lansam editia a patra a Start-up Nation anul viitor, cu fonduri europene, sunt peste 400 milioane de euro care pot fi folosite”

La ultima editie au fost urmatoarele conditii: 

Prin program se finanţează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:

Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:

Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Conditiile pentru editia 4 nu sunt confirmate. Momentan sunt doar declaratiile ministrului Economiei, Radu Oprea: ” Ne dorim sa Lansam editia a patra a Start-up Nation anul viitor, cu fonduri europene, sunt peste 400 milioane de euro care pot fi folosite”

La ultima editie au fost urmatoarele conditii: 

Pentru decontarea proiectului se vor folosi ambele variante de decontare:  „Cerere de plata” si „Cerere de rambursare”

„Cerere de plata” – presupune livrarea echipamentelor de catre furnizor pe baza unei facturi cu plata la termen. Termenul de incasare este de 45 zile.

Cererea de rambursare” – este de doua feluri, din surse proprii sau prin creditul punte.

Conditiile pentru editia 4 nu sunt confirmate. Momentan sunt doar declaratiile ministrului Economiei, Radu Oprea: ” Ne dorim sa Lansam editia a patra a Start-up Nation anul viitor, cu fonduri europene, sunt peste 400 milioane de euro care pot fi folosite”

La ultima editie au fost urmatoarele conditii: 

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Conditiile pentru editia 4 nu sunt confirmate. Momentan sunt doar declaratiile ministrului Economiei, Radu Oprea: ” Ne dorim sa Lansam editia a patra a Start-up Nation anul viitor, cu fonduri europene, sunt peste 400 milioane de euro care pot fi folosite”

La ultima editie au fost urmatoarele conditii: 

1.  Echipamente tehnologice,  inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format  din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională,  inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme  audio-video. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004.
2.  Achiziționarea de spaţii de  lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ
3.  Mijloace de transport:  autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri,  ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și  semiremorci
4.  Achiziţionarea de mobilier,  aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
5. Achiziţionarea de echipamente  de încălzire sau climatizare  
6. Salariile, Servicii de contabilitate, utilitățile (energie  electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile  aferente chiriilor pentru spaţii de lucru; Maxim 5.000 lei suma forfetara pentru proiectele de 100.000 lei si maxim 10.000 lei suma forfetara pentru proiectele de 200.000 lei.
7. Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

8.  Active necorporale  referitoare la brevete de inventie , francize;
9.   Cursuri de dezvoltare a  abilităţilor antreprenoriale  ( Limita 1000 lei );
10.  Taxa pe valoarea adăugată  (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
11.  Consultanţă pentru  întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului  program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000  lei;
12. Software-uri necesare desfăşurării activităţii

Conditiile pentru editia 4 nu sunt confirmate. Momentan sunt doar declaratiile ministrului Economiei, Radu Oprea: ” Ne dorim sa Lansam editia a patra a Start-up Nation anul viitor, cu fonduri europene, sunt peste 400 milioane de euro care pot fi folosite”

La ultima editie au fost urmatoarele conditii: 

Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis.

Conditiile pentru editia 4 nu sunt confirmate. Momentan sunt doar declaratiile ministrului Economiei, Radu Oprea: ” Ne dorim sa Lansam editia a patra a Start-up Nation anul viitor, cu fonduri europene, sunt peste 400 milioane de euro care pot fi folosite”

La ultima editie au fost urmatoarele conditii: 

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro

Vreau sa aplic la Startup Nation 2024

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

In acest moment nu exista documente afisate.
Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button