Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Submasura 6.2 – Activitati neagricole in mediul rural

Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

SCOPUL investițiilor din cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

 • Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

ALOCARE FINANCIARE:

 • 50.000.000 euro

BENEFICIARII:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)
 • Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SCA / SRL / Societate comerciala cu capital privat / Societate agricolă / Societate cooperativă;     *Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

ACTIVITATI ELIGIBILE:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

 • va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
  • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.
 • va fi în valoare de:
  • 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie;
  • 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități eligibile;

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
 • In cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunarii, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.
 • Până la momentul celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul demonstreaza desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată
 • Până la momentul depunerii Proiectului, solicitantul nu a desfășurat niciodată activitatea aferentă codurilor CAEN propuse in cadrul programului. Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfăşurate de solicitant
 • Codurile CAEN pe care se aplica in cadrul proiectului trebuie sa fie înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate (dar fără ca activitatea propusă prin proiect să fi fost desfășurată) sau neautorizate;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie sa înceapă în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

 

 

 

DOCUMENTELE PROGRAMULUI:

 1. Ghid_Solicitantului_sM_6.2_CONSULTATIV-1.doc (726 downloads)
 2. Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile-sM-6-2_tranzitie.doc (2571 downloads)
 3. Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_sM6.2.doc (262 downloads)
 4. ANEXA-9_Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat.doc (372 downloads)

Link Program

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button