Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Submasura 6.4 – Investitii neagricole

Submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

SCOPUL investițiilor din cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
 • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

ALOCARE FINANCIARE:

 • 100.000.000 euro

BENEFICIARII:

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

DOMENII DIVERSIFICARE:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de minim 70% din cheltuielile eligibile si nu poate depasi 200.000 euro pe beneficiar. Pentru activitatile de productie sprijinul nerambursabil se poate majora pana la 90%.

 • nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
 • va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
 • In cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunarii, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.
 • Implementarea planului de afaceri trebuie sa înceapă în termen de cel mult 3 ani de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • Societatea nu este in dificultate;

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button