Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Termen depunere documentatie recuperare 41.5% aferente lunilor iulie/august pentru angajatorii care depun D112 trimestrial – 25 octombrie

Conform legislatiei in vigoare in vederea decontării sumelor mentionate, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor care beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Angajatorii care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii  pot transmite solicitările pentru lunile iulie și august până la data de 25 octombrie 2020

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button