Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Termen inregistrare in Revisal a actelor aditionale intocmite anterior modificarii Codului muncii

 Prin OUG nr.53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii, au fost aduse o serie de modificari importante Codului muncii printre care si modificarea art.17 alin.(5) care reglementeaza termenul in care se intocmesc actele aditionale pentru modificarea contractelor de munca.

Daca anterior modificarii Codului muncii prin OUG nr.53/2017 art.17 alin.(5) din Codul muncii prevedea ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege, incepand cu data de 07.08.2017 art.17 alin.(5) prevede ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Avand in vedere ca s-a modificat art.17 alin.(5) din Codul muncii implicit s-a modifcat si termenul de inregistrare a actelor aditionale in Revisal.

Art.4 alin.(2) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a a salariatilor, cu modificarile si completarile ulteriare care prevede ca orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) se transmite in registru in termenul prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia.

Netransmiterea modificarilor aduse elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) in termenele prevazute la art. 4 alin. (2) din HG nr.500/2011 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 (a se vedea art.9 alin.(2) lit.c) din HG nr.500/2011).

 

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button